ELI beamlines > Média > Veřejné zakázky > TDI a KOO BOZP na realizace kotvících bodů a nápravných opatření podlah, centrálního rozvodu vakua a revalidace čistých prostor v laserové budově mezinárodního výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech – zrušeno

TDI a KOO BOZP na realizace kotvících bodů a nápravných opatření podlah, centrálního rozvodu vakua a revalidace čistých prostor v laserové budově mezinárodního výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech – zrušeno

Zakázka byla zrušena: rozhodnutí o zrušení ZDE

Název zakázky: TDI a KOO BOZP na realizace kotvících bodů a nápravných opatření podlah, centrálního rozvodu vakua a revalidace čistých prostor v laserové budově mezinárodního výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech

Kontaktní osoba: Václav Mráz

Tel.: +420 601 560 318

E-mail: vaclav.mraz@eli-beams.eu

Lhůta pro podání nabídek: 29. 12. 2016 do 14:00

 

Dokumentace:

Výzva k podání nabídky (pdf)

Výzva k podání nabídky a příloha č. 1: krycí list (doc)

Příloha č. 2: Návrh smlouvy

Příloha č. 3: Zadání objednatele

Příloha č. 4: Tabulka nabídkové ceny

Příloha č. 5: Čestné prohlášení

Příloha č. 6: Smlouva o dílo na zhotovení areálu ELI Beamlines

Smlouva o dílo – manuál řízení stavby

Dodatečné informace č. 1

Smlouva o poskytování služeb TDI

Zadání objednatele