ELI beamlines > O projektu

O projektu

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

10 x intenzivnější než ostatní

 

Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW.

ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

ELI bude také atraktivní platforma pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů. Česká republika se tak stává hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což k nám perspektivně přiláká další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.

 

3 + 1 laser = ELI

ELI rovná se tři laserová centra sdružená pod jednou hlavičkou.

 

  • První infrastruktura (ELI Beamlines) je umístěna v České republice a bude vytvářet novou generaci sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, medicíně, biologii a materiálových vědách.
  • Druhé centrum (ELI Attosecond) stojí v Maďarsku a bude se věnovat fyzice ultrakrátkých optických pulsů v řádu attosekund.
  • A třetí centrum (ELI Nuclear Physics) orientované na fotonukleární fyziku, stojí v Rumunsku.
  • O umístění čtvrté infrastruktury nebylo dosud rozhodnuto.

Kdo řídí ELI

ELI bude řízeno podle nového modelu navrženého pro konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC). Členy ELI-ERIC v současné době jsou Česká republika, Maďarsko a Rumunsko (zakládající členové). Zájem již vyjádřili také hlavní partneři přípravné fáze projektu (ELI-PP): Německo, Velká Británie, Francie atd.

Realizace ELI v České republice má na starosti Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Ten koordinuje národní konsorcium ELI-CZ zahrnující 14 českých univerzit a výzkumných ústavů. Klíčová je podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Středočeského kraje.

Konsorcium ELI-CZ

Konsorcium ELI-CZ sdružuje české univerzity a vědecké ústavy, jež mají zájem o projekt ELI Beamlines. Vzniklo v lednu 2009 a dokládá silné partnerství mezi akademickými a výzkumnými institucemi a názorně demonstruje společný záměr vybudovat a provozovat mezinárodní laserové centrum ELI v České republice.

Základním cílem členů Konsorcia ELI-CZ je zavést nové vzdělávací programy (bakalářské, magisterské a doktorandské studium) v úzké návaznosti na vědecké parametry ELI a zvýšit informovanost národní akademické komunity nejen v rámci ELI, ale také v laserových vědách obecně.