Modes of operation

  • Focusing and target geometry (gas medium) adjusted to optimize the flux at requested wavelengths
  • Single HHG beam/double beam configurations
  • Monochromatized (using a grating monochromator or wavelength-selective multilayer optics)/multi-color radiation (as generated, i.e. a combination of high-order harmonics of the laser)
  • Employment with synchronized pulses of VIS/IR or X-rays is allowed.

Diagnostics

  • EUV spectrometer
  • EUV wavefront sensor
  • Energy meter.

Parameters of the radiation

Wavelength

5–120 nm

Photons per shot

few 109–1012

Dl/l

 up to 10-2

Divergence

<2 mrad

Spatial intensity profile

Gaussian-like

Wavefront

<l/10

Duration

<15fs

Spatial coherence

full

Polarization

Lin./Circ./Elliptical

Související stránky

Výzkum / Zdroje rentgenového záření / High-order Harmonic Generation (HHG)

Generace vysokých harmonických frekvencí (HHG).

Silně nelineární interakcí intenzivního laseru s atomem (molekulou) dochází ke generaci vysokých harmonických frekvencí budícího laserového pulzu. Atom je nejprve silným elektrickým polem laserového záření ionizován, volný elektron v tomto poli následně získá energii, aby ji pak mohl vyzářit při zářivé rekombinaci s mateřským iontem. Tento proces lze uplatnit pro vytvoření jasného zdroje koherentních ultrakrátkých pulzů v oblasti XUV až měkké rentgenové části spektra.