Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací.

Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

09.02.2018

Více

ELI se připojí k oslavě Mezinárodního dne světla 2018

Na základě pozitivních reakcí na Mezinárordní rok světla, který proběhl v roce 2015, se vedení UNESCO rozhodlo navázat a dále rozvinout úspěšné projekty a akce a proto vyhlásilo 16.květen 2018 Mezinárodním dnem světla. Cílem akce je podnítit zájem široké veřejnosti o užitečnost využívání světla i laserových technologií nejen v každodenním životě. Se světlem se setkáváme v medicíně, komunikacích, energetice,  vzdělávání, kultuře a samozřejmě ve vědě a výzkumu.

05.02.2018

Více

Zvýšení efektivity protonové terapie poprvé experimentálně prokázáno: Proton-borová záchytná terapie (Proton Boron Capture Therapy)

Použití proton-borové jaderné reakce ke zvýšení efektivity ničení rakovinných buněk v protonové terapii bylo experimentálně prokázáno. Je to výsledek vědecké spolupráce mezi výzkumníky z Fyzikálního ústavu AV ČR (ELI Beamlines) v Praze, Laboratori Nazionali del Sud (LNS-INFN) v Katánii, Katedrou fyziky University of Naples Federico II (DoP-UoN) a Fondazione Bruno Kessler (FBK) v Trentu. Výzkum provedený v LNS je výsledkem intenzivní dvouleté experimentální práce založené na testech s různými buněčnými kulturami.

23.01.2018

Více

ADONIS

Od 1. ledna 2018 startuje nový projekt laserového centra ELI Beamlines ADONIS. Jméno je zkratkou odvozenou z anglického názvu Advanced research using high intensity laser produced photons and particles a v češtině znamená Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery. Projekt poběží do konce října 2022 a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy Excelentní výzkum.

09.01.2018

Více

VESELÉ VÁNOCE A KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2018

PŘEJEME VŠEM LIDEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO POHODY V ROCE 2018

19.12.2017

Více

Laserová vakuová komora pro experimenty interakce laseru a plazmatu

Do Dolních Břežan dne 13.prosince 2017 dorazila ze španělského Bilbaa vakuová komora P3, která patří k největším laserovým vakuovým komorám pro civilní výzkum na světě. Výrobu zajišťovala specializovaná španělská společnost AVS - Added Value Solutions a komora bude instalována v experimentální hale E3 ve výzkumném centru ELI Beamlines.

13.12.2017

Více

ISAC 2017

Konference ISAC 2017 (International Scientific Advisory Committee) se koná v těchto dnech v prostorách centra ELI Beamlines. Členové tohoto poradního orgánu hodnotí pokrok, který se za poslední rok ve výzkumném ...

08.12.2017

Více

První část laserového systému nové generace na ELI Beamlines zprovozněna

V minulých dnech byla úspěšně dokončena fyzická instalace laserového systému L3-HAPLS (High repetition rate Advanced Petawatt Laser System), jehož komponenty byly v červnu tohoto roku dodány z americké Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) do výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Na instalaci laseru od konce září intenzivně pracoval společný tým vědeckých a technických pracovníků z LLNL a centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR. Po připojení a zprovoznění chladících, vakuových, elektrických a elektronických systémů laseru byly v minulých dnech uvedeny do provozu první části vlastního laserového řetězce. První zprovozněná část systému L3-HAPLS, tvořená oscilátorem a čerpacím laserem, které poskytují pulsy s energií 2J a opakovací frekvencí 10 Hz, je rovněž první významnou laserovou jednotkou celého centra ELI Beamlines uvedenou do provozu.

06.12.2017

Více

Vyjádření k opravě podlah v centru ELI Beamlines

Český rozhlas koncem minulého týdne informoval o nesrovnalostech spojených s vlastnostmi podlah v laserové budově výzkumného centra ELI Beamlines, konkrétně o skutečnosti, že podlahy nesplňují přísná kritéria na vibrační stabilitu a kvůli jejich opravě se opozdí začátek vlastního výzkumu.

 

Na fotografii se nachází opravená hala připravená k instalaci laserového systému L4.

20.11.2017

Více

Delegace ze Senátu si prohlédla ELI

Ve středu 15. listopadu 2017 si někteří členové výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR prohlédli budovu ELI Beamlines, kde v současné době finišují práce na instalaci dvou laserových systémů.

Senátoři Zdeněk Papoušek, Jiří Růžička, Zdeněk Berka, Jiří Oberfalzer, Václav Homolka, Václav Chaloupek a Jiří Čunek získali informace o současném stavu projektu od ředitele FZU Michaela Prouzy a projektového manažera ELI Romana Hvězdy. Diskuse účastníků se zaměřila na podporu vědy a výzkumu v ČR a možnosti průmyslového využití laserových technologií.

15.11.2017

Více

Vyjádření ELI k hladině hluku v obci Dolní Břežany

10. července 2017 byly osazeny tlumiče hluku pro soustavu komínů plynové kotelny objektu ELI Beamlines. Cílem tohoto opatření je eliminovat nepříjemné tónové složky vznikající při maximálním využití topné soustavy. Následně bylo provedeno kontrolní měření funkčnosti dodavatelem. Toto měření provedla akreditovaná laboratoř Kontrahluk, s.r.o. Výsledek měření jasně ukazuje na splnění požadavků, výrazné zlepšení současné situace a značný posun hluku pod hygienické limity dané Nařízením vlády č. 272/2011. Toto měření bude ještě ověřeno nezávislou akreditovanou kanceláří, ale obecně lze předpokládat, že by výsledky dvou autorizovaných protokolů neměly být výrazně odlišné.

 

09.11.2017

Více

Největší vakuový kompresor České republiky patří ELI Beamlines

Prvního listopadu 2017 dorazil z brněnské firmy Delong Instruments do Dolních Břežan vakuový kompresor petawattových laserových pulsů, jenž bude součástí L3 laseru, jednoho ze čtyř laserových systémů výzkumného centra ELI Beamlines. Jedná se o největší vakuově optomechanickou jednotku, která kdy byla v České republice navržena a vyrobena.

01.11.2017

Více

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý si prohlédl centrum ELI

Ve středu 25. října 2017 jsme uvítali na půdě laserového centra ELI Beamlines prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého.

Roman Hvězda, manažer projektu ELI provedl vzácného hosta laserovou budovou, kde se v současné době finišuje montáž dvou laserových systémů. Dále seznámil hosta s vědeckými cíli jednotlivých výzkumných aktivit. Součástí prohlídky byla i diskuse ohledně možné spolupráce mezi oběma subjekty.

25.10.2017

Více

Během Noci vědců ELI navštívilo přes 250 návštěvníků

V podvečer 6. října se centrum ELI Beamlines poprvé samostatně zúčastnilo celoevropské popularizační akce Noc vědců. 

07.10.2017

Více

Vyjádření ELI Beamlines k akci Pohřbívání letadla

Na základě četných dotazů chceme všechny zájemce informovat ohledně realizace uměleckého happeningu Pohřbívání letadla, který se konalo dne 1. října 2017 v Dolních Břežanech.

Organizátorem akce byla Galerie Rudolfinum, ta také kryla veškeré finanční náklady na realizaci této akce. ELI Beamlines (Fyzikální ústav AV ČR) poskytl pro tuto akci pouze svůj pozemek v Dolních Břežanech.  ELI Beamlines se tedy na této akci finančně nepodílelo. Letadlo bylo před samotným uložením do země zbaveno veškerých tekutin, přístrojů a zařízení ohrožujících životní prostředí.      

05.10.2017

Více

Pohřbení letadla úspěšně dokončeno

Roger Hiorns: Pohřbení letadla / The retrospective view of the pathway (pathways), 2017 ongoing

Off-site projekt u příležitosti 100. výstavy

Galerie Rudolfinum od jejího založení v roce 1994

Kdy: neděle 1. října, konference od 11 hodin, pohřbení letadla od 14 hodin

Kde: ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, Praha-Západ

01.10.2017

Více

Vyjádření k výskytu snovačky jedovaté

Dne 7. června 2017 byl do výzkumného centra ELI Beamlines dodán jeden z hlavních laserových systémů. V rámci ověřování dodávky byl identifikován výskyt několika mladých jedinců snovačky jedovaté. Na základě odborné konzultace vedení centra ve spolupráci s dodavatelem a odbornou firmou neprodleně realizovalo příslušná deratizační opatření vedoucí k eliminaci vyskytujících se pavouků.

29.08.2017

Více

ELI letní škola 2017 probíhá v Rumunsku

V neděli 27. srpna 2017 začala 2. společná ELI letní škola. Tento ročník je pořádán našimi rumunskými kolegy z ELI NP. Akce je situována do překrásné a hornaté Transylvánie. Školy se účastní přes 70 studentů, kteří mají možnost představit svou práci během tzv. posterové sekce, diskutovat se špičkovými vědci a vyslechnout jejich příspěvky o nejnovějších výsledcích vědy. ELI Beamlines projekt účastníkům představil Jaroslav Nejdl, vedoucí výzkumného programu 2.    

29.08.2017

Více

Ministr financí Ivan Pilný a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová si prohlédli ELI

V pondělí 28. srpna 2017 navštívil ministr financí Ivan Pilný společně s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou, náměstkem ministra školství Petrem Pavlíkem a náměstkem vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Arnoštem Marksem laserové centrum ELI Beamlines. 

 

28.08.2017

Více

Zástupce Taipeijské ekonomické kanceláře si prohlédl ELI

V úterý 15. srpna navštívil ELI Beamlines pan Liaw Sy-Sang, ředitel Divize pro vědu a  techniku Taipeijské ekonomické a kulturní kanceláře v České republice. Host si za doprovodu ředitele Fyzikálního ústavu AV Michaela Prouzy, místopředsedy AV Jana Řídkého, manažera projektu ELI Romana Hvězdy a vedoucího centra HiLASE Tomáše Mocka prohlédl prostory centra, vyzkoušel si procházku virtuální realitou ELI laserových a experimentálních hal. Během rozhovoru byly nalezeny výrazné synergie v oblasti možné spolupráce na vědecké, technické i vzdělávací úrovni.

15.08.2017

Více