Víceúčelové centrum

ELI Beamlines překonává multifunkčnost všech současných i navrhovaných laserových zařízení. Je koncipováno tak, aby sloužilo nejen vědcům specializujícím se na laserové vědy, ale také výzkumníkům z jiných oborů. V Dolních Břežanech se tak budeme věnovat i materiálovým vědám a strojírenství, medicíně, biologii, chemii, astrofyzice a dalším oborům. S ohledem na pestrost výzkumných aktivit očekáváme ve střednědobém a dlouhodobém horizontu významný přínos pro společnost.

Průlomové objevy

V oblasti urychlování částic či zobrazení vysokého rozlišení přinese ELI Beamlines dosud nevídané možnosti. Ty otevřou cestu k průlomovým objevům v oblasti nanotechnologií, ve vývoji nových léků nebo léčbě rakovinných nádorů (v rámci protonové terapie). Průmyslovou sféru ELI Beamlines obohatí o aplikace v aeronautice a automobilovém průmyslu. Zájem o spolupráci už projevila řada českých i zahraničních podniků.

Laser pro všechny

Laserové centrum ELI Beamlines se uživatelským experimentům zpřístupní v roce 2018. Přitom bude důsledně aplikována politika otevřenosti všem vědcům bez ohledu na národnost či profesní působiště. Experimentální čas pro užívání unikátního zařízení bude přidělován na základě transparentní soutěže, v souladu s doporučeními Evropské unie a Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Stejné zásady přístupu platí u všech třech zařízení Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ELI-ERIC). Tento otevřený přístup přinese prospěch nejen samotným vědeckým pracovníkům, ale také studentům. Výrobci nových technologií a průmysloví partneři budou zase moci těžit z naší politiky komerční spolupráce.

Lokalita a architektura

Obec Dolní Břežany ve Středočeském kraji byla vybrána jako nejvhodnější lokalita pro umístění výzkumného centra ELI Beamlines.

Celý areál je navržen jako akademický kampus. Komplex tvoří administrativní, multifunkční a unikátní laserová budova, které jsou spolu vzájemně propojeny, a vytvářejí tak příjemné pracovní prostředí pro více než 300 zaměstnanců.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí

Výzkumné centrum ELI Beamlines se zavázalo poskytovat svým zaměstnancům, uživatelům, smluvním partnerům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Vedení ELI Beamlines se také zavázalo co nejvíce omezit vliv našich činností na životní prostředí, přírodu a okolí.

 

Neméně důležité jsou pro nás dobré sousedské vztahy a vysoká kvalita života v našem okolí, a proto se také neustále snažíme posilovat důvěru ve vědu. Usilujeme o udržování vysokých standardů komunikace s veřejností poskytováním jasných informací o našich činnostech a otevřeným přístupem k názorům veřejnosti.

 

Lasery

Zařízení ELI Beamlines je vysokoenergetickým, vysokorepetičním laserovým pilířem projektu ELI (Extreme Light Infrastructure). Bude dodávat svazky ze čtyř laserových systémů. Aby splnily požadavky na vysoké opakovací frekvence, budou tři z těchto laserů využívat nejmodernější technologie diodově čerpaných pevnolátkových laserů (DPSSL) pro čerpání širokopásmových zesilovačů. Čtvrtý (kilojoulový) laser bude využívat pokročilou reflektorovou technologii s aktivně chlazeným médiem.

Experimentální haly

V objektu je k dispozici šest experimentálních hal (E1 až E6) umístěných v suterénu laserové budovy. Do těchto experimentálních hal se laserové paprsky dostávají pomocí sofistikované distribuční sítě z laserových systémů ELI Beamlines L1 až L4, které se nacházejí v přízemí laserové budovy.

Infrastruktura

Centrum ELI Beamlines má inženýrský program pro řízení běžného provozu zařízení (dostupnost a spolehlivost), pro řízení pohotovostního provozu zařízení (bezpečnost) a pro vypnutí a údržbu (oprava, přístup a údržba). Tento program se nazývá Systémové inženýrství a obsahuje následující pracovní balíčky: (a) řídící systém, (b) transport paprsku a (c) seřízení, diagnostika a výkonnost.

Laboratoře a dílny

[Další informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Výpočty a simulace

Nové pohledy na složité procesy, které se odehrávají během interakce ultraintenzivních laserových pulsů s cíli, často pochází z počítačových simulací. Takové simulace umožňují vědcům vidět, co se odehrává na úrovni nejkratších měřítek délky a času. S možností přiblížit, pozastavit nebo přetočit, které přirozeně nejsou k dispozici v reálných experimentech, lze tyto procesy zkoumat do velkých hloubek. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Související stránky

Výzkum

Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund a produkovat výkon až 10 PW. Přinese tak nové poznatky potenciálně využitelné např. v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo rentgenové optice.