E1: Materiálové a biomolekulární aplikace

Experimentální hala E1 bude vybavena laserem buzenými zdroji krátkovlnného záření a experimentálními koncovými stanicemi pro aplikace v oblasti molekulárních, biomedicínských a materiálových věd. Experimenty v hale E1 budou využívat synchronizované laserové paprsky a fotonové paprsky v rozsahu VUV a tvrdého rentgenového záření. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

E2: Zdroje rentgenového záření

Hala E2 je věnována generaci ultrakrátkých pulzů tvrdého rentgenového záření pro zobrazování s fázovým kontrastem a studium teplé husté hmoty. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

E3: Platforma pro fyziku plazmatu

Platforma pro fyziku plazmatu, která se nachází v experimentální hale E3, je multifunkční experimentální infrastrukturou určenou k provádění výzkumu interakce laseru s hmotou. Výzkum bude zaměřen zejména na následující oblasti:

  • Fyzika vysokoenergetické hustoty (HEDP)
  • Teplá hustá hmota (WDM)
  • Plazmová optika (PO)
  • Laboratorní astrofyzika (LA)
  • Interakce s ultravysokou intenzitou (UHI).

[Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

E4: Urychlování iontů

Experimentální hala E4 je věnována uživatelským experimentům využívajícím zařízení pro mezioborové aplikace laserového urychlování iontů (ELIMAIA). [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

E5: Urychlování elektronů a undulátorový rentgenový zdroj

V experimentální hale E5 se nachází platforma pro vysokoenergetické laserové urychlování elektronů (HELL) a zařízení pro generaci undulátorového rentgenového záření (LUX). [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]