Dolní Břežany

Dolní Břežany jsou perspektivně se rozvíjející obcí nedaleko hranic hlavního města Prahy. Městská výstavba zde tvoří komunikační osu, která spojuje nové a historické centrum obce s objekty ELI Beamlines a HiLASE. Toto reprezentativní centrum nabízí svým zaměstnancům a partnerům jak příjemné pracovní prostředí, tak služby pro relaxaci a mimopracovní aktivity.

Centrum ELI Beamlines je v souladu s teorií trvale udržitelného rozvoje postaveno do brownfieldu (na bývalých průmyslových pozemcích) s dostatečnou infrastrukturou. Podle platného územního plánu je tato plocha využitelná pro občanské vybavení – vědu a výzkum. Jde tedy o místo poskytující dostatečný prostor jak pro samotné laserové centrum, tak i pro případnou další výstavbu obdobného využití (např. rozšíření technologického parku, vznik "spin-off" firem nebo dalších výzkumných zařízení).

Architektura

Na základě pokynů úřadu pro plánování města byla budova laserového výzkumu umístěna v jižní části areálu a administrativní budova spolu s veřejně přístupnými prostory na severní straně pozemku.

Administrativní budova se skládá z kancelářských prostor pro 300 zaměstnanců a řady multifunkčních místností - knihovny, konferenčního sálu pro 150 posluchačů, zasedacích místností atd. Vše je propojeno prostorem rozlehlého prosvětleného atria. Východozápadní orientace budovy umožňuje přirozené větrání pomocí strukturovaného komorového systému.

Monolitická konstrukce laserové budovy s vysoce citlivými laserovými zařízeními je izolována od běžné stavby a odolá vibrační frekvenci v hodnotě 30 Hz, která představuje odolnost vůči vnější vibracím (provoz vozidel apod.), je plně klimatizovaná a plně tepelně stabilní. Laboratoře jsou umístěny západně od laserů.

  • budova A – kanceláře, multifunkční oblasti (kongresový sál, knihovna, jednací prostory),
  • budova B – třípatrová laserová budova, laboratoře 4500 m2,
  • budova C – centrální chladicí zařízení, sklad tekutého dusíku a technických plynů,
  • plocha staveniště: 65 000 m2,
  • budova GEA na ploše 28 645 m2 (celkový objem stavby 170 000 m3),
  • celkový odhad stavebních nákladů 73 milionů EUR bez DPH,
  • plánovaná obsazenost 300 lidí,
  • fáze stavby budov rozdělena do dvou fází (přípravná fáze a hlavní fáze),
  • vysokonapěťové připojení 2,6 MW,
  • Celkový objem zemních a výkopových prací 120 000 m3.
Eli Beamlines Visualization - Front ViewEli Beamlines Visualization - Aerial ViewEli Beamlines Buildings PlanEli Beamlines Buildings Cross SectionEli Beamlines Site Layout