Výpočty a simulace

Ion acceleration simulation

Výpočty a simulace

Nové pohledy na složité procesy, které se odehrávají během interakce ultraintenzivních laserových pulsů s cíli, často pochází z počítačových simulací. Takové simulace umožňují vědcům vidět, co se odehrává na úrovni nejkratších měřítek délky a času. S možností přiblížit, pozastavit nebo přetočit, které přirozeně nejsou k dispozici v reálných experimentech, lze tyto procesy zkoumat do velkých hloubek. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Virtual Beamline

Virtual Beamline je interaktivní, kontextový, virtuální 3D model centra Eli Beamlines, který zahrnuje laserové systémy a experimentální zařízení.

Computer Cluster

Komplexní fyzikální simulace vyžadují obrovský výpočetní výkon s využitím velkých počítačových clusterů. Projekt ELI vědcům nabízí vlastní cluster zajišťující rychlý přístup k testování nových myšlenek.

Simulation Codes

Advanced computer codes engineered to work on large cluster computers with tens of thousands of CPU cores fine-tuned to use every clock cycle a computer processor has to offer are crucial in simulating the complex physics involved in interactions of ultra-intense laser pulses with matter.