10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Fyzika k vašim službám

Projekt "Fyzika k vašim službám" (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115) je financován z Operačního programu Praha - Pól růstu ČR.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Celkové náklady projektu: 12 144 852,00 Kč

Výše podpory: 10 930 366,80 Kč

Vlastní podíl příjemce: 1 214 485,20 Kč

Technologie scintilačních detektorů pro vyšší bezpečnost

řešitel: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

Technologie pro vývoj senzorů k monitoringu vody

řešitel: Ing. Tibor Ižák, PhD.

Technologie pro vývoj elektrod k čištění vody

řešitel: Ing. Štěpán Potocký, Ph.D.

Technologie ochrany památek pomocí nanovláken

řešitel: Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.

Jan Stachura, project manager, tel.: 601 088 752