10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Projekty programu INTERREG DANUBE

Projekty INTERREG DANUBE jsou obecně zaměřeny na dopady činností VaVaI na socio-ekonomické ukazatele a také ve vztahu k nastavení legislativy. V projektech se konkrétně věnujeme dopadu výzkumu a vývoje na společnost i životní prostředí, stejně jako pozitivní vliv výzkumných infrastruktur na regionální rozvoj.

DSTIR INTERREG Danube programme

Experti CITT jsou členové projektového týmu mezinárodního projektu DSTIR. Projektový tým zahrnuje členy z 8 zemí a projekt je financován Evropskou Unií (INTERREG Danube program). Pro více informací viz kontaktní osoba níže nebo zde odkaz na webové stránky projektu .

Newsletter z prvního setkání ze stakeholdery, které proběhlo ve Středočeském inovačním centru najdete ZDE.

RI2 INTEGRATE INTERREG Danube program

Experti CITT jsou členové projektového týmu mezinárodního projektu RI2INTEGRATE, který je financován Evropskou unií (INTERREG Danube program). Projektový tým zahrnuje členy z 8 zemí. Pro více informací viz kontaktní osoba níže nebo zde odkaz na webové stránky projektu .

Města mohou ušetřit díky chytrému zadávání veřejných zakázek

Veřejné instituce nakupují zboží a služby skrze veřejné zakázky. Ty ale zároveň mohou být nástrojem pro zavádění moderních technologií a postupů – v takovém případě pak mluvíme o veřejných zakázkách na inovativní řešení (PPI – Public Procurement of Innovation). Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je jako jeden z ústavů AV ČR důležitým poskytovatelem inovativních technologií a služeb v mnoha oblastech – od materiálového výzkumu, přes optiku až po nápříklad senzory k měření kvality povrchových vod. Města v ČR tak mohou díky tomuto nástroji získat kvalitnější technologie a produkty pro veřejné služby.

V rámci projektu RI2integrate (financován z programu mezinárodní spolupráce Interreg Danube) měl FZÚ v kompetenci právě pilotní aktivity veřejných zakázek na inovativní produkty/služby ve 4 zemích. V průběhu projektu byla metoda testována v sektoru udržitelné energetiky, smart city nebo vysokorychlostního internetu. Experti FZÚ dále prezentovali dobrou praxi z těchto pilotů i z Evropy na partnerských pracovištích ELI Alps a ELI NP. Celý projekt ukázal, že veřejné zakázky mohou být dalším možným nástrojem pro transfer a šíření výsledků výzkumů na trhu a do praxe.

Kontaktní osoba – Jan Stachura, projektový manager