10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

TAČR GAMA projekt

Projekt GAMA je poskytován Technologickou agenturou ČR (TA ČR) na období 2015 – 2019. Fyzikální ústav AV ČR rozděluje finanční prostředky na podporu cílů projektu GAMA a základě interní soutěže.

Projekt TG02010056 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a experimentálního vývoje, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Řešitelem projektu je Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., konkrétně pracoviště ELI-BEAMLINES a HILASE.


V rámci projektu jsou řešeny tyto dílčí projekty:​

  • Native LabVIEW pro průmyslovou automatizaci (řešitel: Ing. Birgit Plötzeneder)
  • Proton therapy treatment (řešitel: Daniele Margarone, Ph.D.)

Více podrobností o dílčích projektech na odkazu níže:

Tabulka dílčích projektů v projektu TAČR GAMA (v novém okně Google Docs).

Projekt byl podpořen a je financován z programu GAMA Technologické agentury ČR.