O ELI Beamlines

O ELI Beamlines

Centrum ELI Beamlines si klade za cíl zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům 10 PW (petawatt) a soustředěným intenzitám až 1024 W/cm2 nabídneme našim uživatelům jedinečný zdroj záření a paprsků částic. Tyto tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších vědách.

Centrum ELI Beamlines je součástí projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), nové výzkumné infrastruktury panevropského významu, a je součástí plánu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) .
Výzkumná infrastruktura projektu ELI zahrnuje několik pracovišť a doplňkových zařízení umístěných na území České republiky, Maďarska a Rumunska. Postupně se bude zabývat zkoumáním interakce světla s hmotou při nejvyšších intenzitách a nejkratších časových rozpětích.
Ve srovnání se současnou špičkovou technikou bude intenzita laseru o více než šest řádů vyšší. Laserové centrum v Dolních Břežanech se uživatelským experimentům zpřístupní během roku 2018.

Centrum ELI Beamlines se nachází v Dolních Břežanech ve středočeském kraji, nedaleko hlavního města Prahy.

Příprava a realizace centra ELI Beamlines je realizována Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR .

Vize

Laserové centrum ELI Beamlines je unikátní špičkové zařízení postavené pro český i mezinárodní vědecký výzkum - pro uživatele, kteří provádějí experimenty základního a aplikovaného výzkumu s využitím čtyř ultraintenzivních laserových systémů (L1-L4), které budou postupně uváděny do provozu.

Cíl

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro infrastruktury výzkumu (ESFRI). Cílem ELI Beamlines je provozovat mezinárodní výzkumné laserové zařízení pro revoluční vědecké experimenty a použití v nejrůznějších oblastech. ELI bude přizpůsobovat své vědecké, inženýrské a medicínské cíle ve prospěch průmyslu a společnosti.

Přínos pro společnost

Jako evropská výzkumná infrastruktura posiluje centrum ELI Beamlines pozici Evropy ve světovém laserovém výzkumu a vytváří nové příležitosti pro evropský průmysl.

Aplikovaný výzkum v zařízení ELI Beamlines pokrývá oblasti od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky, rychlé elektroniky a stárnutí materiálů jaderného reaktoru až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

Organizační struktura

The work of ELI Beamlines is governed by three different bodies: 
- the local management
- the International Scientific Advisory Board (ISAC)
- the Coordination Board.

Infrastruktura ELI

Projekt ELI je financován ze strukturálních fondů EU a z českých národních zdrojů. ELI se skládá ze 3 pilířů - 3 laserových center, jedno je umístěno v ČR - ELI Beamlines v obci Dolní Břežany, ostatní dva pilíře jsou umístěny v Maďarsku a v Rumunsku. Všechna centra budou sloužit ke zkoumání interakcí laserových pulsů s hmotou.

Spolupráce

Od samého počátku je centrum ELI Beamlines úzce propojeno s mnoha vědeckými institucemi po celém světě. Tato vědecká spolupráce naroste na intenzitě ve chvíli, kdy centrum bude plně otevřeno uživatelům. Kromě vědecké spolupráce je velká podpora věnována i spolupráci s komerčními subjekty.

Vzdělávání

Zájmem ELI Beamlines je přispívat ke zvyšování znalostí a informovanosti studentů, pedagogů i široké veřejnosti v oblasti laserových technologií prostřednictvím bohatého programu vzdělávacích aktivit. Organizujeme odborné přednášky na středních školách i univerzitách, konference, workshopy, pravidelné prohlídky centra ELI Beamlines, letní školy s mezinárodní studentskou účastí, nabízíme vedení či konzultace závěrečných prací, účastníme se akcí popularizujících vědu a výzkum. Veškeré nabízené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

Kariéra

Zkuste najít v níže uvedené nabídce zaměstnání pozici, která by Vám vyhovovala, chcete-li se podílet na největším výzkumném projektu v dějinách České republiky. ELI Beamlines má zájem o pracovníky nejrůznějších profesí a zaměření.

Veřejné zakázky

Laserové centrum ELI Beamlines důsledně dodržuje všechny evropské i české předpisy o otevřenosti a průhlednosti veřejných zakázek.

V této rubrice naleznete veškerou dokumentaci ke všem aktuálně probíhajícím výběrovým řízením.

 

 

Transfer technologií

 

ELI Beamlines má obrovský potenciál pro aplikační sféru. Jde o vůbec první laserové zařízení navržené přímo pro uživatele. Unikátní výzkumné nástroje našeho centra s průlomovými parametry budou otevřené i potenciálním komerčním partnerům z celého světa. Hodláme zájemcům nabízet licenční smlouvy na patentované technologie, smluvní výzkum, prodej výzkumného času, pronájem přístrojů a odborné síly i další druhy spolupráce.

Související stránky

Projekty

V ELI Beamlines budou instalovány a provozovány čtyři laserové systémy a početná unikátní a špičková experimentální zařízení. Vědecké aktivity jsou rozčleněny do šesti výzkumných programů. Na každém výzkumném programu v současné době pracují týmy výzkumníků nejen z  České republiky, ale i z mnoha zemí světa.