Cíl

Cíl

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro infrastruktury výzkumu (ESFRI). Cílem ELI Beamlines je provozovat mezinárodní výzkumné laserové zařízení pro revoluční vědecké experimenty a použití v nejrůznějších oblastech. ELI bude přizpůsobovat své vědecké, inženýrské a medicínské cíle ve prospěch průmyslu a společnosti.

Centrum ELI Beamlines je součástí panevropského projektu ELI - největšího laserového zařízení na světě. Bude otevřeno pro mezinárodní i interdisciplinární komunity uživatelů z akademické i průmyslové sféry. Projekt ELI je zastřešen mezinárodní vědeckou laserovou společností a probíhá v České republice, Maďarsku a Rumunsku a posune mezinárodní vývoj laserových technologií a jejich aplikací k novým hranicím a bude plnit důležitý úkol v oblasti regionálního sociálně-ekonomického vývoje.

Hlavním cílem centra ELI Beamlines je stát se skutečně multidisciplinární, uživatelsky orientovanou infrastrukturou pro provádění revolučních vědeckých experimentů a aplikací v různých oblastech, včetně fyziky a astrofyziky, chemie, biologie, materiálových věd, lékařství atd., díky kombinaci pokročilých synchronizovaných krátkých laserových pulzů s ultravysokou intenzitou a pomocných zdrojů částic nebo rentgenového záření (X-ray).

Centrum ELI Beamlines bude poskytovat výzkumné možnosti s širokou škálou špičkových sekundárních zdrojů buzených lasery s ultravysokou intenzitou. Tyto sekundární zdroje, zejména ty založené na zcela nových koncepcích, budou produkovat pulzy záření nejvyšší intenzity a kvality paprsku, včetně elektromagnetického záření v širokém spektru a nabitých částic, jako jsou elektrony, protony a ionty. Dá se proto očekávat bohaté spektrum nových aplikací.