Infrastruktura ELI

ELI Infrastructure

Infrastruktura ELI

Projekt ELI je financován ze strukturálních fondů EU a z českých národních zdrojů. ELI se skládá ze 3 pilířů - 3 laserových center, jedno je umístěno v ČR - ELI Beamlines v obci Dolní Břežany, ostatní dva pilíře jsou umístěny v Maďarsku a v Rumunsku. Všechna centra budou sloužit ke zkoumání interakcí laserových pulsů s hmotou.

Zařízení ELI (Extreme Light Infrastructure) je výsledkem společného úsilí 13 evropských zemí, více než 50 laboratoří a mnoha mezinárodních spolupracovníků.

  • Zařízení ELI je postaveno jako unikátní výzkumná infrastruktura s podporou dalších specializovaných a doplňkových zařízení umístěných na území České republiky, Maďarska a Rumunska
  • Zařízení ELI je prvním projektem plánu evropského fóra ESFRI, který bude plně realizován v nových členských státech EU.
  • Zařízení ELI je průkopníkem nového modelu financování, který kombinuje využití strukturálních fondů (ERDF) na realizaci a příspěvků do konsorcia ELI ERIC na provoz jednotlivých center.

Zařízení ELI se skládat z těchto pilířů:

  • Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS, Szeged, Maďarsko): Zařízení Attosecond poskytuje vývojářům a uživatelům světlo ve frekvenčním rozsahu mezi THz a rentgenem ve formě ultrakrátkých pulsů s vysokou opakovací frekvencí.
  • ELI Beamlines (ELI BL, Dolní Břežany, Česká republika): Zařízení s vysokoenergetickým paprskem pro rozvoj a využívání ultrakrátkých pulsů vysokoenergetických částic a záření pramenících z ultrarelativistických interakcí.
  • Zařízení jaderné fyziky (ELI-NP, Magurele, Rumunsko) Uživatelské zařízení s ultraintenzivním 10PW laserovým paprskem a skvělým gama zdrojem (až do 19 MeV) umožňující také jedinečné generování neutronového paprsku s převážně řízenými různými druhy energií.

Umístění čtvrtého pracoviště pro vědu ultravysokých polí zaměřené na přímou fyziku s bezprecedentní silou laserového pole zatím není určeno.

Historie a výhled

Přípravná fáze projektu ELI byla zahájena v listopadu 2007 a skončila v prosinci 2010. Na celkových nákladech ve výši přibližně 8 milionů EUR se podílela Evropská komise částkou 6 milionů EUR. Přípravná fáze projektu ELI měla za cíl vybudovat všechny prvky potřebné k zahájení úspěšné výstavby a provozu zařízení. Zahrnovala technické studie, které v rámci přísných bezpečnostních pokynů definovaly vlastnosti laseru a jeho pomocné experimentální charakteristiky, a na nakonec i úspěšný výběr lokalit pro první tři pilíře. Další informace vám poskytne služba CORDIS (informační služba Evropské komise pro výzkum a vývoj).

Realizační fáze prvních tří pilířů probíhá souběžně v České republice, Maďarsku a Rumunsku a byla zahájena v roce 2011. Dokončení se očekává v roce 2017. Je financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z národních příspěvků hostitelských zemí v celkové výši přibližně 850 milionů EUR. Financování zařízení ELI Beamlines, které se nachází v České republice, bylo schváleno Evropskou komisí dne 20. dubna 2011 (236 milionů EUR z celkového rozpočtu 278 milionů EUR bylo financováno ze strukturálních fondů). Realizační fázi projektu ELI koordinuje mezinárodní sdružení ELI Delivery Consortium (mezinárodní neziskové sdružení registrované podle belgického zákona „association internationale sans but lucratif AISBL“), složené ze zástupců tří hostitelských zemí a dalších zemí.

Provozní fáze projektu ELI bude pravděpodobně zahájena v roce 2018. Tyto tři pilíře budou provozovány, řízeny a financovány prostřednictvím nově zřízeného konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) složeného ze zainteresovaných členských zemí. Zařízení ELI bude provozováno jako mezinárodní uživatelské laserové zařízení, které bude k dispozici mezinárodní komunitě uživatelů.