Přínos pro společnost

Přínos pro společnost

Jako evropská výzkumná infrastruktura posiluje centrum ELI Beamlines pozici Evropy ve světovém laserovém výzkumu a vytváří nové příležitosti pro evropský průmysl.

Aplikovaný výzkum v zařízení ELI Beamlines pokrývá oblasti od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky, rychlé elektroniky a stárnutí materiálů jaderného reaktoru až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

Zařízení ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí plánu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) . Umístění zařízení ve střední a východní Evropě umožňuje využívání vědeckého a technologického potenciálu nových členských zemí EU, které se do výzkumu zapojily, urychluje proces evropské integrace a povede k obrovskému zlepšení jejich výzkumných infrastruktur.

Posláním fóra ESFRI, které bylo založeno v roce 2002, je udržet Evropu na předním místě v oblasti rychle se rozvíjející vědy a techniky a zvýšení kapacity potřebné k naplnění potřeb EU a světové vědecké komunity. Fórum ESFRI se zaměřuje na podporu promyšleně a strategicky vedeného přístupu k vytváření koncepce evropských výzkumných infrastruktur a na usnadnění mnohostranných iniciativ vedoucích k lepšímu využití a rozvoji výzkumných infrastruktur – jak v EU tak na mezinárodní úrovni.

O výstavbě ELI bylo rozhodnuto za účelem posílení vedoucí pozice Evropy ve vysokointenzivním laserovém výzkumu. Zajistí také nové příležitosti pro evropský fotonický průmysl. Výzkum prováděný v centru ELI Beamlines posune řadu vědeckých oborů daleko za hranice laserové vědy. Nové techniky pro zobrazování lékařských snímků, lékařskou diagnostiku, radioterapii, nástroje pro rozvoj a testování nových materiálů a nejnovější rentgenovou optiku představují jen několik položek výzkumného a aplikačního programu.

Tento výzkum přinese společnosti nové výhody – počínaje zdokonalením onkologické léčby, lékařské a biomedicínské zobrazovací techniky, rychlé elektroniky a našeho chápání stárnutí materiálů jaderného reaktoru až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

Centrum ELI Beamlines bude také představovat atraktivní platformou pro výchovu nové generace vědců, inženýrů a doktorandů. Česká republika se stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu a to může přilákat další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.