Duševní vlastnictví

 • Patenty
 1. Číslo dokumentu: CZ306319
  Název: Pevný terč pro nukleární fúzi, zařízení na vytváření nukleární fúze s tímto pevným terčem a způsob vytváření nukleární fúze na tomto zařízení
 2. Číslo dokumentu: CZ305899
  Název: Metoda a zařízení pro časovou synchronizaci pikosekundových a sub-pikosekundových laserových impulzů
 3. Číslo dokumentu: CZ305900
  Název: Příprava výkonových laserových monokrystalických slabů na bázi ytterbiem dopovaných aluminátů granátu s potlačením ASE
 4. Číslo dokumentu: CZ306311
  Název: Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava
 • Patentové přihlášky
 1. Číslo publikace: EP2833365
  Název: Laser fusion system and method
 2. Číslo publikace:  EP2899816
  Název: Method and device for time synchronization of picosecond and subpicosecond laser pulses  
 3. Číslo publikace:  EP3076208
  Název: Multi-layer reflective diffraction grating and use thereof
 4. Číslo publikace:  WO/2017/008774   
  Název: Optical elements for constructing performance laser systems and their preparation
 • Užitné vzory
 1. Číslo zápisu: CZ30454
  Název: Vícekanálový vláknový systém distribuce signálního impulsu pro laserové zesilovače s frekvenčně rozmítnutými impulsy a vzájemnou femtosekundovou synchronizací.
 2. Číslo zápisu:  CZ30731
  Název: Vakuová optická komorová průchodka s vícenásobným portem.
 3. Číslo zápisu:  CZ30920
  Název: Zařízení RTG absorpční spektrometrie optimalizované pro nízké toky fotonů.
 4. Číslo zápisu:  CZ30838
  Název: UV-VIS-NIR femtosekundový elipsometrický systém.
 5. Číslo zápisu: CZ31189 
  Název: Detektor energie laserových pulzů.