Projekt podpořený Jihočeským podnikatelským voucherem řešen v ELI Beamlines.

Experti ELI Beamlines v oblasti komercializace byli řešiteli inovačního voucheru uděleného Jihočeským vědeckotechnickým parkem  pro výzkum možností recyklace odpadového hliníku.

215x135-1417779808-logo-barevne-dlouhe-png.png

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací.

Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Žadatelům je též umožněno realizovat tzv. synergické projekty, spočívající v aktivní spolupráci mezi více MSP a výzkumnými institucemi v rámci jedné vyhlášené dílčí výzvy. Každý žadatel podává svůj individuální projekt, ale synergie spočívá v obsahu společného tématu spolupráce.


Operační program Praha – pól růstu ČR připravil program Pražský voucher na inovační projekty.

žadatel: Malý a středně velký podnik jejichž ekonomická aktivita má dopad na území hlavního města Prahy 

poskytovatel podpory: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor projektového řízení, Oddělení strategie a podpory podnikání


podpora: de minimis (75 %)  nebo  bloková výjimka (50 %)

  • Malé vouchery: do 500 000 Kč, doba trvání max. 6 měsíců
  • Velké vouchery: max. 2 000 000 Kč, doba trvání max. 1 rok

Příjem žádostí od 30. 3. 2018 do 30. 4.2018

Více se o inovačních vouchrech dočtete zde: 

http://penizeproprahu.cz/praha-podporuje-inovace-a-rozvoj-podnikani-prostrednictvim-voucheru/

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Stachura | jan.stachura@eli-beams.eu |+420 601 088 752