Interreg Danube program

Interreg Danube program


Projekty Interreg Danube jsou obecně zaměřeny na dopady činností VaVaI na socio-ekonomické ukazatele a také ve vztahu k nastavení legislativy. V projektech se konkrétně věnujeme dopadu výzkumu a vývoje na společnost i životní prostředí, stejně jako pozitivní vliv výzkumných infrastruktur na regionální rozvoj.

D-STIR Interreg Danube program

Experti oddělení transferu technologií oddělení  98 (CITT) jsou členové projektového týmu mezinárodního projektu D-STIR. Projektový tým zahrnuje členy z 8 zemí a projekt je financován Evropskou Unií (Interreg Danube program). Pro více informací viz kontaktní osoba níže nebo zde odkaz na webové stránky projektu .

 

D-STIR visuals poster_upr_publicita.png
Zvyšování povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích v rámci plánovaných pilotáží v 8 evropských státech
Zodpovědný přístup k výzkumu a inovacím zajišťuje, žejsou prováděny s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady. Obecný termín RRI (z angl. “Responsible Research Innovation”) je dosud poměrně neznámý a je zde značný nedostatek znalostí a informací týkajících se daného tématu. K zvýšení povědomí o tomto tématu již bylo učiněno mnoho kroků. Jedním z nich je také projekt „D-STIR“ financovaný z nadnárodního programu pro rozvoj Podunají (Interreg Danube Transnational Programme).
D-STIR_Group Picture_Slovenia.jpg

Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko-vědního a technického přístupu v regionu Podunají (D-STIR) je projekt, který v posledních měsících realizoval konkrétní aktivity směřující k vytvoření strategie RRI, která má za cíl zlepšit základní podmínky pro výzkum a inovace v Podunají. Partneři z Rumunska, Slovenska, Maďarska, České republiky, Německa, Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny v počátcích realizace projektu aktivně spolupracovali se zainteresovanými stranami (MSP, výzkumné organizace / univerzity, občanská společnost a veřejné orgány), aby společně vytvořili obsah výše zmíněné strategie.

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 proběhlo již čtvrté mezinárodní setkání partnerů ve Slovinsku, které tentokrát organizovala slovinská partnerská instituce „Development Centre of the Heart of Slovenia“ (slovinské regionální rozvojové centrum). Na tomto setkání byl shrnut dosavadní postup projektu a byly nastaveny cíle pro 1. pol. 2018. Během projektového setkání měli partneři také možnost navštívit inovativní společnost STRIP’S. Tato společnost je v mnoha ohledech příkladem integrovaného RRI u malého a středního podniku s dlouhodobým a stabilním růstem v oblasti efektivního využívání energie a ochrany životního prostředí posilováním rozvojové a výzkumné činnosti, zvýšením přidané hodnoty na pracovníky, zachováním vysoké flexibility a nakonec i konkurenceschopnosti podniku.
Všechny partnerské země uznávají, že i přes zvyšování povědomí lidí, podnikatelů a výzkumných pracovníků o dosažení inovačních postupů založených na spolupráci, odpovědnosti a konkurenceschopnosti v dunajském regionu, je potřeba ještě dopilovat mnohé záležitosti. Z těchto důvodů proběhnou pilotáže (1. pol. 2018) v osmi partnerských zemích ve vybraných podnicích a výzkumných laboratořích.

 

Konsorcium partnerských zemí chystá 5. projektové setkání a studijní návštěvu v Bukurešti.  Tuto akci pořádá Horia Holubei (Národní institut pro výzkum a vývoj ve fyzice a jaderném inženýrství). Akce a setkání se uskuteční ve dnech 21. – 23. března 2018. Více informací o projektu D-STIR naleznete na našich webových stránkách a také na adrese: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

Interreg Danube program

Experti CITT jsou členové projektového týmu mezinárodního projektu RI2INTEGRATE, který je financován Evropskou unií (Interreg Danube program). Projektový tým zahrnuje členy z 8 zemí. Pro více informací viz kontaktní osoba níže nebo zde odkaz na webové stránky projektu .

Interreg_POSZTER_A1_RI2integrate_NY_oprava_publicita.jpg
Kontaktní osoba - Mgr. Jan Stachura, projektový manager