Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a experimentálního vývoje, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Řešitelem projektu je Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., konkrétně pracoviště ELI Beamlines a HILASE.


V rámci projektu jsou řešeny tyto dílčí projekty:​

  • Native LabVIEW pro průmyslovou automatizaci (řešitel: Ing. Birgit Plötzeneder)

  • Proton therapy treatment (řešitel: Ing. Daniele Margarone, Ph.D.)

  • High power beam dumps (řešitel: Robert Boge, Ph.D.)

  • Ultrastabilní UHV kompatibilní manipulátor s integrovanými koncovými spínači (řešitel: Ing. David Snopek, Ph.D.)

 

 

Více podrobností o dílčích projektech na odkazu níže:

Tabulka všech dílčích projektů v projektu TA ČR GAMA.

 


 

Projekt byl podpořen a je financován z programu GAMA Technologické agentury ČR.

logo.png triada.png