Exkurze do centra ELI Beamlines

Pořádáme exkurze do laserového centra ELI Beamlines pro základní, střední i vysoké školy.

Přednášky pro studenty středních škol přímo na vaší škole

Uskutečněte pro svoji třídu přednášku o laserech, jejich aplikacích a současných trendech v oblasti laserových věd.

Během 90minutové přednášky představí naši výzkumníci Vašim žákům laser jako výjimečný zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí.  Po seznámení se základními principy činnosti laseru přiblíží metody generace intenzivních ultrakrátkých pulsů, uvedou příklady aplikací laserů v oblasti průmyslu, lékařství i výzkumu a v závěru se soustředí na popis vývoje laserů pro ELI Beamlines – budoucího nejintenzivnějšího laserového systému na světě. K čemu se budou tyto lasery používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí nich praktické využití? A co bude existence centra ELI znamenat pro ČR?

Odborné tematicky zaměřené semináře pro studenty vysokých škol

Univerzitám nabízíme organizaci 60–90minutových odborných seminářů na témata týkající se laserových technologií, jejich aplikací a související problematiky. Semináře vedou špičkoví výzkumníci centra ELI Beamlines s bohatými zkušenostmi ze zahraničních vědeckých institucí.

Kontakt

V případě zájmu o navázání spolupráce, uspořádání vzdělávací akce na vaší škole či jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Hanu Strnadovou: Hana.Strnadova@eli-beams.eu.