Činnost výzkumných týmů zapojených do projektů OP VK sehrála podstatnou roli při budování odborného zázemí centra ELI a dále významně přispěla k přenosu unikátního know-how z oblasti laserových technologií směrem k cílovým skupinám vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů vysokých škol působících na institucích mimo území Hlavního města Prahy. Přenos byl uskutečňován prostřednictvím komplexního programu vzdělávacích aktivit, zejména specializovaných seminářů, workshopů a odborných exkurzí.