Projekty

Eli Beamlines electrons

Projekty

V ELI Beamlines budou instalovány a provozovány čtyři laserové systémy a početná unikátní a špičková experimentální zařízení. Vědecké aktivity jsou rozčleněny do šesti výzkumných programů. Na každém výzkumném programu v současné době pracují týmy výzkumníků nejen z  České republiky, ale i z mnoha zemí světa.

Struktura

Projekt realizuje Fyzikální ústav AV ČR jako sekci 9 - Realizace projektu ELI Beamlines. Struktura projektu je navržena tak, aby umožňovala definovat odpovědnosti za průřezové úkoly a vytvořit mechanizmy koordinace napříč klíčovými oblastmi projektu.

Výzkumné programy

Ultrakrátké a mimořádně intenzivní pulzy světla a částic, vznikající interakcí s pevnými nebo plynnými terči, budou umožňovat širokou škálu projektů v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti chemie, biologie, medicíny, vývoje nových materiálů i v jiných oblastech.

Vývojové, výzkumné a technické aktivity se v rámci ELI Beamlines dělí do šesti výzkumných programů.

Financování

Celková dotace na přípravu a stavbu laserového centra ELI Beamlines, včetně nejintenzivnějšího laseru světa a všech dalších souvisejících technologií činí celkem 7 447 381 042 koruny.

Tzv. způsobilé výdaje jsou z 85% kofinancovány Evropskou unií a z 15% z prostředků státního rozpočtu České republiky.

ELI White Book

The Eli Whitebook was published in 2011. It contains the description of the science, the technology basis and the implementation plans of the Extreme Light Infrastructure (ELI).

ELIBIO

Fyzikální ústav Akademie věd ČR společně s laserovým centrem ELI Beamlines zakončily rok 2016 velmi úspěšně. Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR schválilo a finančně podpořilo z Evropského fondu pro regionální rozvoj z výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1) dva jejich výzkumné projekty. Jedním z nich je ELIBIO.

HIFI

HIFI (High Field Initiative) project will be a theoretical support and technological upgrade of the most intense laser in the world, the 10 PW laser at ELI Beamlines, for the preparation of worldwide unique high-field flagship experiments.

ELITAS

Projekt ELITAS (Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines) je zaměřen na nástroje pro simulaci extrémních hodnot elektromagnetického pole a fyziku plazmatu s nelineárním přenosem energie, a dále na vizualizační nástroje pro simulaci těchto přístupů.

ADONIS

Od 1. ledna 2018 realizujeme projekt laserového centra ELI Beamlines ADONIS. Jméno je zkratkou odvozenou z anglického názvu Advanced research using high intensity laser produced photons and particles a v češtině znamená Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery. Projekt poběží do konce října 2022 a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy Excelentní výzkum.

Související stránky

O ELI Beamlines

Centrum ELI Beamlines si klade za cíl zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům 10 PW (petawatt) a soustředěným intenzitám až 1024 W/cm2 nabídneme našim uživatelům jedinečný zdroj záření a paprsků částic. Tyto tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších vědách.