Projekt HIFI (Výzkum velmi intenzivních polí) je teoretickou podporou a technologickým upgradem nejvýkonnějšího laseru na světě, 10 PW laseru, pro přípravu celosvětově unikátních stěžejních experimentů v oblasti velmi intenzivních polí.

Teoretický program projektu HIFI se zabývá novou oblastí interakce laserového záření s hmotou při velmi vysokých intenzitách pole a poskytne základ pro realizaci zcela nových experimentů.

Kdo projekt vede?

Vedoucím projektu je prof. Sergei Bulanov, vědecký pracovník JAEA (Japan Atomic Energy Agency) v Japonsku a člen ruské Akademie věd.
Profesor Bulanov je expertem v oblasti teoretické astrofyziky. V posledních letech byl vedoucím experiementální skupiny na KANSAI Photon Science institute v Japonsku.
Za svou vědeckou práci zíkal mnohá významná ocenění: Státní cenu SSSR za oblast vědy a technologií, Cenu prezidenta japonské státní agentury pro atomovou energii či Cenu Hannese Alfvena Evropské fyzikální společnosti.