Laserové technologie

Laserové technologie

Významnou aktivitou v rámci projektu ELI Beamlines je vývoj nových laserových technologií. Sem patří například vývoj nových technik pěstování laserových krystalů, vývoj nových řešení pro kryogenní chlazení vysoce výkonných laserových zesilovačů opakovací frekvence, nové techniky femtosekundové synchronizace laserových pulzů, pokročilá diagnostika opakovací frekvence femtosekundových pulzů, pokročilé řídicí systémy a rozvoj inovačních řešení PW pulzních kompresorů. Některé z těchto činností se provádějí ve spolupráci s průmyslem. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Petawatt Lasers

ELI-Beamlines' laser team is developing and co-developing, in partnership with major laser technology suppliers of the project, a number of essential systems for Petawatt (PW) and 10-PW lasers.

DPSSL Technology

The Diode Pumped Solid State Laser (DPSSL) technology is actively developed by the ELI-Beamlines laser team in the context of L1 and L2 laser systems.

Nonlinear Laser Amplification

Optical parametric amplification (OPA) is one of the few techniques that allow for amplification of broadband laser pulses. Therefore, it is well suited for amplification of ultra-short laser pulses. At ELI Beamlines, this technique is used in the main broadband amplifers of the L1 and L2 laser systems.

Pulse Synchronization

The timing of laser beamlines and their synchronization with ELI systems play a key role in the operations at the ELI facility. The concept of this laser operation recognizes time-driven control in order to assure the correct operation of the laser beamlines themselves and to provide a facility for the synchronized operation of ELI experiments.

Související stránky

O centru / Lasery

Zařízení ELI Beamlines je vysokoenergetickým, vysokorepetičním laserovým pilířem projektu ELI (Extreme Light Infrastructure). Bude dodávat svazky ze čtyř laserových systémů. Aby splnily požadavky na vysoké opakovací frekvence, budou tři z těchto laserů využívat nejmodernější technologie diodově čerpaných pevnolátkových laserů (DPSSL) pro čerpání širokopásmových zesilovačů. Čtvrtý (kilojoulový) laser bude využívat pokročilou reflektorovou technologii s aktivně chlazeným médiem.