The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Informace o zpracování Vašich osobních údajů (GDPR)

Vážení uchazeči, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) tímto informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

V případě uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci přihlášky na danou pracovní pozici, tedy zejména osobní údaje z Vašeho životopisu jako je jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. další osobní údaje, které nám poskytnete.

V případě uchazečů, se kterými je uzavřen pracovní poměr, tyto osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření zaměstnaneckého poměru. V případě uchazečů, se kterými není uzavřen pracovní poměr, tyto osobní údaje zpracováváme pro účely (i) případného budoucího oslovení za situace, kdy se otevře nová pracovní pozice, o kterou by se mohl daný uchazeč ucházet nebo pro účely (ii) případného soudního sporu s neúspěšným uchazečem.

Toto zpracování Vašich osobních údajů provádíme z důvodu oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě možnost opětovně kontaktovat potenciálního kandidáta na otevíranou pracovní pozici a možnost obrany v případě soudního sporu.

Správcem Vašich osobních údajů je The Extreme Light Infrastructure ERIC, konkrétně ELI Beamlines Facility, IČO 10974938, se sídlem Za Radnicí 835 /3, Dolní Břežany , PSČ 252 41, tel.: +420 266 051 109, e-mail: ELIbeamlinesinfo@eli-beams.eu

ENGLISH VERSION:

In case of job applicants, we process personal data that you provide within the frame of the job application, in particular personal data from your CV such as name and surname, date of birth, contact address and other personal data that you provide.

In case of job applicants, which subsequently enter into employment relationship, such personal data is processed for the purposes of entering into such relationship. In case of applicants, which will not be entering into employment relationship, such personal data is processed for (i) possible future invitation to job interviews in case that there is a new job position, or for (ii) potential legal dispute with the unsuccessful applicant.

The processing of personal data is carried out based on the legitimate interest under Article 6(1) letter f) of the Regulation. The legitimate interest is in this case the possibility of contacting the prospective candidate for the open job position and the possibility of legal defense in case of a legal dispute.