The PXS beam line operates with the L1.1 laser beam measuring 50 mm in diameter  (1/e2) and achieves maximum conversion efficiency of the available laser energy to femtosecond pulses of X-ray radiation in the spectral range of 4–30 keV. Using an off-axis parabola, the laser beam is focused onto the continuously restoring solid-density target, enabling long-term 1 kHz operation of the beam line. The beam delivery chamber and the plasma interaction chamber are separated by an anti-reflection (AR)-coated quartz window to suppress contamination of the beam transport system by debris. Several diagnostics will be implemented in order to monitor the driving laser beam and the output X-ray radiation:

  • An imaging system to monitor the position and spatial profile of the visible emission from the plasma plume
  • A focal spot imaging system to monitor the focusing of the attenuated driving laser beam
  • An X-ray spectrometer, consisting of an X-ray photodiode, an amplifier, and a digital pulse processor unit for 1) shot-to-shot pulse energy measurement and 2) emission spectra measurement.

The X-ray output port has three output Beryllium windows: two for user end-stations and one for the X-ray emission monitor.

Petr Brůža

Související stránky

Výzkum / Zdroje rentgenového záření / Plasma X-Ray Sources (PXS)

Plazmový zdroj rentgenového záření

Při interakci intenzivního laserového pulzu s terčem o vysoké hustotě (pevná látka, kapalina) dochází k vytvoření značného množství velmi rychlých elektronů, které následně pronikají do materiálu terče a srážkami s jeho atomy generují rentgenové záření (stejně jako je tomu u rentgenové trubice). Pomocí tohoto jevu lze vytvořit velmi intenzivní zdroj ultrakrátkých pulzů rentgenového záření, který umožní studovat dynamiku struktury kondenzovaných látek v sub-pikosekundových měřítkách.