10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

 • Patenty
 1. Číslo dokumentu: CZ306319
  Název: Pevný terč pro nukleární fúzi, zařízení na vytváření nukleární fúze s tímto pevným terčem a způsob vytváření nukleární fúze na tomto zařízení
 2. Číslo dokumentu: CZ305899
  Název: Metoda a zařízení pro časovou synchronizaci pikosekundových a sub-pikosekundových laserových impulzů
 3. Číslo dokumentu: CZ305900
  Název: Příprava výkonových laserových monokrystalických slabů na bázi ytterbiem dopovaných aluminátů granátu s potlačením ASE
 4. Číslo dokumentu: CZ306311
  Název: Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava
 5. Číslo dokumentu: CZ 307523
  Název: Způsob a systém polohování svazku a aktivní stabilizace polohy svazku
 6. Číslo dokumentu: CZ 307584
  Název: Způsob odvzdušnění kapalinového cirkulačního systému a zařízení k provádění tohoto způsobu
 7. Číslo dokumentu: LU93102
  Název: Device and method for high dose per pulse radiotherapy with real time imaging
 8. Číslo dokumentu: CZ307169
  Kompaktní systém pro charakterizaci spektra a profilu intenzity svazku krátkovlnného záření
 9. Číslo publikace: EP2833365
  Název: Laser fusion system and method
 • Patentové přihlášky
 1. Číslo publikace: EP2899816
  Název: Method and device for time synchronization of picosecond and subpicosecond laser pulses
 2. Číslo publikace: EP3076208
  Název: Multi-layer reflective diffraction grating and use thereof
 3. Číslo publikace: EP16178280
  Název: Device and method for imaging and enhanced proton – therapy treatment using nuclear reactions
 4. Číslo publikace: EP16757814
  Název: Optical elements for constructing performance laser systems and their preparation: patentová rodina: US 15744879
  IL 256915
  JP 100073184
 5. Číslo publikace: EP17742938
  Název: Device and method for high dose per radiotherapy with time imaging
 6. Číslo publikace: WO2018072766
  Název:Apparatus for spectrum and intensity profile characterization of a beam, use thereof and method thereof
 • Užitné vzory
 1. Číslo zápisu: CZ30454
  Název: Vícekanálový vláknový systém distribuce signálního impulsu pro laserové zesilovače s frekvenčně rozmítnutými impulsy a vzájemnou femtosekundovou synchronizací
 2. Číslo zápisu: CZ30731
  Název: Vakuová optická komorová průchodka s vícenásobným portem
 3. Číslo zápisu: CZ30920
  Název: Zařízení RTG absorpční spektrometrie optimalizované pro nízké toky fotonů
 4. Číslo zápisu: CZ30838
  Název: UV-VIS-NIR femtosekundový elipsometrický systém
 5. Číslo zápisu: CZ31582
  Název: Zařízení pro kompenzaci teplotního gradientu podél frekvenci rozmítací Braggovy vláknové mřížky
 6. Číslo zápisu: CZ31590
  Název: Pneumaticky ovládaná závěrka svazku částic
 7. Číslo zápisu: CZ31474
  Název: Destičkový detektor elektronů
 • Ochranná známka
 1. Number: OZ545591
  Název: I love laser