The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Duševní vlastnictví

 

 • Patenty
 1. Číslo dokumentu: CZ306319
  Název: Pevný terč pro nukleární fúzi, zařízení na vytváření nukleární fúze s tímto pevným terčem a způsob vytváření nukleární fúze na tomto zařízení
 2. Číslo dokumentu: CZ305899
  Název: Metoda a zařízení pro časovou synchronizaci pikosekundových a sub-pikosekundových laserových impulzů
 3. Číslo dokumentu: CZ305900
  Název: Příprava výkonových laserových monokrystalických slabů na bázi ytterbiem dopovaných aluminátů granátu s potlačením ASE
 4. Číslo dokumentu: CZ306311
  Název: Optické elementy pro konstrukci výkonových laserových systémů a jejich příprava
 5. Číslo dokumentu: CZ 307523
  Název: Způsob a systém polohování svazku a aktivní stabilizace polohy svazku
 6. Číslo dokumentu: CZ 307584
  Název: Způsob odvzdušnění kapalinového cirkulačního systému a zařízení k provádění tohoto způsobu
 7. Číslo dokumentu: LU93102
  Název: Device and method for high dose per pulse radiotherapy with real time imaging
 8. Číslo dokumentu: CZ307169
  Kompaktní systém pro charakterizaci spektra a profilu intenzity svazku krátkovlnného záření
 9. Číslo publikace: EP2833365
  Název: Laser fusion system and method

 

 • Užitné vzory

 

 1. Číslo zápisu: CZ30454
  Název: Vícekanálový vláknový systém distribuce signálního impulsu pro laserové zesilovače s frekvenčně rozmítnutými impulsy a vzájemnou femtosekundovou synchronizací
 2. Číslo zápisu: CZ30731
  Název: Vakuová optická komorová průchodka s vícenásobným portem
 3. Číslo zápisu: CZ30920
  Název: Zařízení RTG absorpční spektrometrie optimalizované pro nízké toky fotonů
 4. Číslo zápisu: CZ30838
  Název: UV-VIS-NIR femtosekundový elipsometrický systém
 5. Číslo zápisu: CZ31582
  Název: Zařízení pro kompenzaci teplotního gradientu podél frekvenci rozmítací Braggovy vláknové mřížky
 6. Číslo zápisu: CZ31590
  Název: Pneumaticky ovládaná závěrka svazku částic
 7. Číslo zápisu: CZ31474
  Název: Destičkový detektor elektronů
 8. Číslo zápisu: 31474
  Název: Destičkový detektor elektronů
 9. Číslo zápisu: 30838
  Název: UV-VIS-NIR femtosekundový elipsometrický systém
 10.   Číslo zápisu: 30731
    Název: Vakuová optická komorová průchodka s vícenásobným portem
 11.   Číslo zápisu: 31189
    Název: Detektor energie laserových svazk
 12.   Číslo zápisu: 30454
    Název: Vícekanálový vláknový systém distribuce signálního impulzu pro laserové zesilovače s frekvenčně rozmítnutými impulzy a vzájemnou femtosekundovou synchronizací