The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Struktura

Projekt je vedený ředitelem Fyzikálního ústavu AV ČR. V rámci projektu existují tři samostatné funkce na vysoké úrovni - věda a technologie, řízení projektu a vnější záležitosti. Klíčovými zainteresovanými stranami (tj. klíčovými subjekty mimo projekt ELI Beamlines) jsou Rada Fyzikálního ústavu, Dozorčí rada Fyzikálního ústavu, Akademická rada Akademie věd, Koordinační rada ELI a MŠMT jako řídící orgán operačního programu (OP VVV). Klíčovými poradními orgány jsou Technický poradní výbor (TPV), Mezinárodní vědecký poradní výbor (ISAC) a Koordinační rada.

ACADEMY COUNCIL

The Czech Academy of Sciences

SUPERVISORY BOARD

Institute of Physics

COUNCIL

Institute of Physics

DIRECTOR OF INSTITUTE OF PHYSICS

Michael Prouza

ELI BEAMLINES PROJECT MANAGER

Roman Hvězda

ELI BEAMLINES SCIENCE & TECHNOLOGY MANAGER

Georg Korn

ELI BEAMLINES EXTERNAL AFFAIRS MANAGER

Ivan Wilhelm

MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS

NATIONAL ELI COORDINATION COUNCIL

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE (ISAC)

PROJECT BOARD OF TRUSTEES

ELI BEAMLINES COORDINATION BOARD

TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE (TAC)

Související stránky