The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Pro školy

Otevíráme prostor pro úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů vzdělávání. Umožněte svým žákům a studentům prostřednictvím přednášek, seminářů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit poznat více z oblasti laserové fyziky názorně a přitažlivě.

V současné době je kapacita akcí pro základní a střední školy naplněna. Na začátku roku 2024 vypíšeme opět několik termínů tzv. Laserových dnů, na které se mohou jednotlivé školy přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Laserové dny pro 2. stupeň základních škol, střední a vysoké školy
Laserový den je vzdělávací akcí pro studenty ZŠ a SŠ. Akce trvá cca 2,5 hodiny a komplexně provede studenty a učitele problematikou laserových technologií. Kromě přednášky a prohlídky laserové budovy zahrnuje množství interaktivních workshopů. Laserové dny pro vysokoškoláky pak umožní studentům diskutovat s našimi vědci, prohlédnout si zblízka laserové a experimentální laboratoře a získat přehled o možnostech spolupráce s centry, nabídce témat závěrečných prací, stáží a možnostech uplatnění během studia i po jeho ukončení.

Odborné tematicky zaměřené semináře pro studenty vysokých škol
Univerzitám nabízíme organizaci odborných seminářů na témata týkající se laserových technologií a jejich aplikací. Semináře vedou výzkumníci centra ELI Beamlines s bohatými zkušenostmi ze zahraničních vědeckých institucí.

Kontakt:
V případě zájmu o navázání spolupráce, organizaci akce, či jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Hanu Strnadovou: Hana.Strnadova@eli-beams.eu.