The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Pro školy

Otevíráme prostor pro úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů vzdělávání. Umožněte svým žákům a studentům prostřednictvím přednášek, seminářů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit poznat více z oblasti laserové fyziky názorně a přitažlivě.

V současné době je kapacita akcí pro základní a střední školy naplněna. Na začátku roku 2023 vypíšeme několik termínů tzv. Laserových dnů pro ZŠ i SŠ, na které se mohou jednotlivé školy přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Exkurze do centra ELI Beamlines
Součástí exkurze pro základní, střední a vysoké školy je úvodní přednáška o ELI Beamlines, jeho technologiích a zaměření výzkumu. Následuje prohlídka centra a doprovodný program dle typu vzdělávací instituce.

Laserové dny
Laserový den je vzdělávací akcí pro studenty ZŠ a SŠ. Akce trvá cca 2,5 hodiny a komplexně provede studenty a učitele problematikou laserových technologií. Kromě přednášky a prohlídky laserové budovy zahrnuje množství interaktivních workshopů. Laserové dny pro vysokoškoláky pak umožní studentům diskutovat s našimi vědci, prohlédnout si zblízka laserové a experimentální laboratoře i získat přehled o možnostech spolupráce s centry, nabídce témat závěrečných prací, stáží a možnostech uplatnění při i po studiu.

Přednášky pro studenty středních škol přímo na vaší škole
Uskutečněte pro svoji třídu přednášku o laserech, jejich aplikacích a současných trendech v oblasti laserových věd.
Během přednášky představí naši výzkumníci žákům laser jako výjimečný zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí. Po seznámení se základními principy činnosti laseru přiblíží metody generace intenzivních ultrakrátkých pulsů, uvedou příklady aplikací laserů v oblasti průmyslu, lékařství i výzkumu a v závěru se soustředí na popis vývoje laserů pro ELI Beamlines – budoucího nejintenzivnějšího laserového systému na světě. K čemu se budou tyto lasery používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí nich praktické využití? A co existence centra ELI znamená pro ČR?

Odborné tematicky zaměřené semináře pro studenty vysokých škol
Univerzitám nabízíme organizaci odborných seminářů na témata týkající se laserových technologií a jejich aplikací. Semináře vedou výzkumníci centra ELI Beamlines s bohatými zkušenostmi ze zahraničních vědeckých institucí.

Kontakt:
V případě zájmu o navázání spolupráce, organizaci akce, či jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Hanu Strnadovou:
Hana.Strnadova@eli-beams.eu.