60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Pro školy

Otevíráme prostor pro úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů vzdělávání. Umožněte svým žákům a studentům prostřednictvím přednášek, seminářů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit poznat více z oblasti laserové fyziky názorně a přitažlivě.

Kontakt:
V případě zájmu o navázání spolupráce, uspořádání vzdělávací akce na vaší škole či jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Hanu Strnadovou: Hana.Strnadova@eli-beams.eu.

Exkurze do centra ELI Beamlines
Součástí exkurze pro základní, střední a vysoké školy je úvodní přednáška o ELI Beamlines, jeho technologiích a zaměření výzkumu. Následuje prohlídka centra a doprovodný program dle typu vzdělávací instituce.

18. 3. 2020 pořádáme v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE Laserový den pro střední školy.

Přednášky pro studenty středních škol přímo na vaší škole
Uskutečněte pro svoji třídu přednášku o laserech, jejich aplikacích a současných trendech v oblasti laserových věd.
Během přednášky představí naši výzkumníci žákům laser jako výjimečný zdroj světla a energie s vlastnostmi, které žádná jiná technologie nenabízí. Po seznámení se základními principy činnosti laseru přiblíží metody generace intenzivních ultrakrátkých pulsů, uvedou příklady aplikací laserů v oblasti průmyslu, lékařství i výzkumu a v závěru se soustředí na popis vývoje laserů pro ELI Beamlines – budoucího nejintenzivnějšího laserového systému na světě. K čemu se budou tyto lasery používat? Jaké budou mít poznatky získané pomocí nich praktické využití? A co existence centra ELI znamená pro ČR?

Odborné tematicky zaměřené semináře pro studenty vysokých škol
Univerzitám nabízíme organizaci odborných seminářů na témata týkající se laserových technologií a jejich aplikací. Semináře vedou výzkumníci centra ELI Beamlines s bohatými zkušenostmi ze zahraničních vědeckých institucí.