10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Fyzika plazmatu

Naprostá většina pozorovatelné hmoty ve vesmíru se nachází ve čtvrtém skupenství hmoty které se nazývá plazma. Studium plazmatu má tedy význam pro mnoho oblastí výzkumu, například pro astrofyziku, studium ionizovaných plynů, interakci laseru s hmotou či řízenou termojadernou fúzi.

[Více informací je k dispozici jen v anglickém jazyce.]