The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Fyzika plazmatu

Naprostá většina pozorovatelné hmoty ve vesmíru se nachází ve čtvrtém skupenství hmoty které se nazývá plazma. Studium plazmatu má tedy význam pro mnoho oblastí výzkumu, například pro astrofyziku, studium ionizovaných plynů, interakci laseru s hmotou či řízenou termojadernou fúzi.