The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Talentová akademie 2018

Talentová akademie 2018 proběhla 7. - 9. září 2018 v Dolních Břežanech.

Přidej se do týmu nadaných středoškoláků, pro které je tu Talentová akademie 2018.

Termín odevzdání přihlášek byl prodloužen do 30. 6. 2018. Finalisté budou vybráni odbornou porotou do 20. 7. 2018.

Talentová akademie 2018 navazuje na loňský úspěšný první ročník a opět přinese možnost 12 studentům navštívit dvě špičková laserová centra v České republice – ELI Beamlines a HiLASE. Náplní Talentové akademie ale není jen běžná exkurze v laserových centrech. Studenti se dostanou do veřejnosti nepřístupných laboratoří či experimentálních hal. V rámci specializovaných rolí (laserový fyzik, optik, chemik, konstruktér/programátor) pak budou během tří dnů pracovat na vědeckém projektu, jehož téma vychází z aktuálních otázek laserové fyziky a optiky. K jeho řešení účastníci Talentové akademie využijí zázemí moderních laboratoří laserových center pod vedením vědeckých pracovníků.

S nadsázkou by se dalo říci, že se dnešní fyzika soustředí převážně na věci hodně velké, nebo naopak ty hodně malé. Za hranicemi nám lidem dobře známého světa každodenního života totiž leží spousta objevů. My se v rámci letošní Talentové akademie podíváme do oblasti kvantové fyziky, která popisuje jevy mikrosvěta, jež si opravdu jen obtížně dovedeme představit. Ostatně, téměř všichni dnes již slyšeli o živé/mrtvé Schrödingerově kočce. Možná vás překvapí, že i tyto jevy v současné době naprosto běžně pozorujeme v laboratoři a nalézají si i řadu aplikací.

Tématem letošní Talentové akademie budou kvantové tečky. Jedná se o krystaly polovodičů, které jsou malé jen několik nanometrů a tvoří je jen stovky atomů. Takto malý objekt se už chová podle zákonů kvantového světa. Například vlnová délka jeho fluorescence je závislá na jeho velikosti, což je jev, se kterým se v běžném světě nesetkáváme. Kupříkladu žlutý zvýrazňovač bude mít žlutou barvu, ať s ním uděláme na papír tečku jakkoliv velikou. Tento úkaz má ohromné přínosy v použití kvantových teček v displejích, medicíně, nebo třeba i kvantových počítačích. Na účastníky letošní Talentové akademie čeká velká výzva, a to vyrobit vlastní kvantové tečky daných vlastností a poté je zkoumat pomocí laserových zdrojů. Lze říci, že letošní účastníci budou pracovat s tématem, kterým tepe moderní fyzika posledních let, ostatně – co je víc cool než kvantový svět!

Pokud během programu usoudíme, že by ses v budoucnu mohl/a stát plnohodnotným členem vědeckého týmu, ať už díky tvému zápalu, znalostem, nebo schopnosti nacházet inovativní řešení, nabídneme ti dlouhodobou spolupráci s našimi výzkumníky. V tomto programu není co ztratit, lze jen získat. Tak pojď do toho s námi a přihlas se do Talentové akademie!
Aby ses dostal/a do finálové dvanáctky, je třeba úspěšně projít rozřazovacím kolem. Na odkazu bit.ly/TalentovaAkademie_2018 nalezneš online přihlášku a dotazník s vědeckým článkem na téma kvantových teček. Přelouskej článek, zamysli se, odpověz na otázky a hlavně odešli svou přihlášku do 30. 6. 2018.

Co čeká na dvanáctku finalistů:
Zblízka se seznámíš s prací vědeckých týmů a chodem laserových center.
Vyzkoušíš si práci v čisté laserové laboratoři, která je běžně přístupná pouze vybraným zaměstnancům Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Na tři dny se staneš nepostradatelnou součástí výzkumného týmu a prakticky si rozšíříš znalosti laserových technologií.
Tvým mentorem bude vědecký pracovník laserového centra, pod jehož vedením budeš v týmu pracovat na společném projektu.
Čeká tě návrh řešení, realizace experimentu, vyhodnocení dat i prezentace výsledků.
Pokud se osvědčíš, nabídneme ti další spolupráci s našimi vědci a možnost osobního rozvoje.
Hlavním jazykem Talentové akademie je čeština, konverzace s některými lektory může být v angličtině.

Základní informace:
Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.
Vyplnění on-line přihlášky a dotazníku do 30. 6. 2018: bit.ly/TalentovaAkademie_2018

Finalisté budou vybráni odbornou porotou do 20. 7. 2018 a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Fyzikálního ústavu AV ČR (www.fzu.cz), ELI Beamlines (www.eli-beams.eu/cs/) a HiLASE (www.hilase.cz).

Nezávislá porota se skládá z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd. Z přihlášených studentů vybere 12 finalistů.
Datum finále: 7. – 9. září 2018, Dolní Břežany.

Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE
Každý vybraný finalista uhradí do 22. 8. 2018 motivační poplatek 500 Kč. Pokyny k platbě zašleme finalistům e-mailem. Částka bude finalistovi vrácena v případě absolvování finále.
Online přihláška a dotazník : bit.ly/TalentovaAkademie_2018

Kontaktní osoby pro případ vašich otázek:

ELI Beamlines: Hana Strnadová, Hana.Strnadova@eli-beams.eu, 601 560 333
HiLASE: Radka Kozáková, Radka.Kozakova@hilase.cz, 601 560 164