Financování

Laserové centrum ELI Beamlines je svým rozsahem unikátním projektem v historii české vědy. Vzhledem ke svému rozsahu bylo nutné velmi dobře a efektivně nastavit financování a to jak přípravy, stavby, vývoje i zprovoznění všech technologických prvků. ELI je proto financováno z několika finančních zdrojů.
Všem institucím děkuje za finanční i morální podporu během výstavby budovy, nákupu, vývoje a spouštění jednotlivých technologií.