The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Diagnostika a ekologie

Centrum ELI Beamlines má programy pro řízení běžného provozu zařízení (dostupnost a spolehlivost), pro řízení pohotovostního provozu zařízení (bezpečnost) a pro vypnutí a údržbu (oprava, přístup a údržba).

ELI Beamlines velmi dbá na šetrný přistup k životnímu prostředí a proto neustále a intenzivně hledáme cesty jak zefektivnit provoz našeho laserového centra.

Proto relizujeme dva velké projekty za finanční podpory z Evropských fondů:

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem podpory je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 312,8 kWp s použitím
referenčních panelů na objektu výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné
budovy o 316,5 MWh

Kogenerační jednotka

Předmětem podpory je instalace kogenerační jednotky s elektrickým výkonem 430 kW
a tepelným výkonem 610 kW do objektu výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního
ústavu Akademie věd ČR. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti
veřejné budovy