The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

International Scientific Advisory Committee (ISAC)

ISAC je poradním sborem ředitele Fyzikálního ústavu AV.
Hlavním cílem tohoto sboru jsou pravidelné konzultace a doporučení ke směřování výzkumných aktivit v centru ELI Beamlines.

Oblast působnosti ISAC je poskytovat poradenství projektu ELI Beamlines v těchto oblastech:
– Obecné poradenství ohledně budoucích plánů a dlouhodobé strategie
– Strategie implementace systémů k dosažení technické způsobilosti klíčových činností ke splnění cílů jednotlivých výzkumných programů
– Strategie pro získání uživatelů a pro rozvoj uživatelských programů – Uživatelská politika

Doporučení týkající se:
Identifikace nových směrů ve vývoji vědy a techniky
Efektivní využití zařízení a jeho provoz
Budoucí vývoj potřebný k udržení zařízení na špičkové světové úrovni

– Poradenství v oblasti vnitřního rozvoje a spolupráce a zadávání veřejných zakázek
– Poradenství ve vědeckých otázkách současných projektů

ISAC se schází nejméně jednou ročně osobně a poskytuje písemnou zprávu obsahující doporučení.

ISAC má v současné době 16 členů. Patří mezi ně vynikající vědci a ředitelé výzkumných zařízení na univerzitách a výzkumných ústavech z České republiky, Francie, Německa, Japonska, Portugalska, Velké Británie a Spojených států.

ISAC members

Roger Falcone
Chairman of ISAC
Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA

Colin Danson
Vice-chairman of ISAC
Imperial College,London, UK

Stefan Karsch
Ludwig-Maximilians-Universität München, Max-Planck-Institute for Quantum Optics, Garching, Germany

Franz X. Kärtner
CFEL, Hamburg, Germany

Catherine Le Blanc
Ecole Polytechnique Palaiseau Cedex, France

Wim Leemans
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

Luís O. Silva
Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal

Mike Dunne
Linac Coherent Light Source (LCLS), SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford, USA

Matthew Zepf
Helmholtz Institute Jena, Friedrich Schiller University Jena

Christoph Keitel
Max Planck Institute for Nuclear Physics, Heidelberg, Germany

Tom Cowan
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany

Petr Malý
Charles University, Prague, the Czech Republic

Thomas Tschentscher
European XFEL, Hamburg, Germany

Jon Zuegel
Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester, Rochester, USA