60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Věda

Přístup k zařízení ELI Beamlines bude řídit budoucí panevropské konsorcium (ELI-ERIC), které bude odpovědné za společné provozování zařízení ELI. Zařízení umožní přístup mezinárodním vědcům vybraným na základě vynikajících výkonů („otevřený přístup na základě hodnocení kolegů“) podle zásad prosazovaných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a Evropskou komisí.

Již nyní bylo uzavřeno mnoho dohod a smluv, které upravují podmínky takové spolupráce. Ve většině případů mají tyto smlouvy podobu zvláštního memoranda o porozumění při vědecké a technologické spolupráci. Následující seznam aktuálních vědeckých spoluprací je průběžně aktualizován.

EVROPŠTÍ PARTNEŘI

ASIJŠTÍ PARTNEŘI

AMERIČTÍ PARTNEŘI