The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Věda

Přístup k zařízení ELI Beamlines řídí panevropské konsorcium (ELI-ERIC), které je odpovědné za společné provozování zařízení ELI v České republice a v Maďarsku. Zařízení umožňují přístup vědcům z celého světa vybraným na základě vynikajících výkonů („otevřený přístup na základě hodnocení kolegů“) podle zásad prosazovaných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a Evropskou komisí.
Pro vědecké týmy jsou pravidlěně vypisovány vědecké výzvy.

ELI Beamlines má podepsáno řadu smluv a memorand o porozumění o vědecké a technologické spolupráci.

Následující seznam aktuálních vědeckých spoluprací je průběžně aktualizován.

EVROPŠTÍ PARTNEŘI

ASIJŠTÍ PARTNEŘI

AMERIČTÍ PARTNEŘI