The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

LaserGen

Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí

Hlavním cílem projektu s názvem Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí (zkráceně LaserGen) bylo vybudování 2 nových výzkumných týmů pod vedením dvou významných zahraničních vědců z prestižních vědecko-výzkumných institucí (Max-Planck-Institut für Quantenoptik a Deutsches Elektronen-Synchrotron v Německu) zaměřených na výzkum a aplikace velmi silných elektromagnetických polí vytvářených generací krátkopulsních laserů. Činnost obou těchto výzkumných týmů přispěla k přenosu unikátního know-how z oblasti fyziky velmi intenzivních světelných polí a jejich aplikací při generaci kvalitativně nových zdrojů rentgenového záření a urychlených nabitých částic. Přenos znalostí probíhal prostřednictvím pořádání odborných seminářů, workshopů a odborných exkurzí. Realizované aktivity sehrály podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci laserového centra ELI Beamlines.

Garant projektu: RNDr. Karel Rohlena, CSc.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014

Podrobnější informace o projektu