The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

User office

Uživatelská kancelář (user office) poskytuje podporu a poradenství uživatelům, kteří mají v úmyslu využívat experimentální zařízení v ELI Beamlines pro své připravované a navržené projekty či experimenty.

ELI Beamlines User office

Jitka Šimečková

Email: user.office@eli-beams.eu

Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany
The Czech Republic