60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Výzkum

Hlavním cílem ELI je vybudování a provozování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm jsou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI je dodává ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund a produkovat výkon až 10 PW. Přinese tak nové poznatky potenciálně využitelné např. v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo rentgenové optice.

Související stránky