The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Výzkum

Hlavním cílem laserového centra ELI Beamlines je využívání obrovského potenciálu nejmodernějších laserových zařízení na světě, které byly v ELI postupně zprovozovány od roku 2015. V současné době realizujeme výzkumné a aplikační programy a projekty zahrnující hlavně interakci světla s hmotou při intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. Laserové systémy dodávají ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund a produkují výkon až 10 PW (10 000 000 000 000 000W). Všechny tyto parametry přinášejí mnoho nových poznatků potenciálně využitelných např. v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo v rentgenové optice a mnoha dalších oborech.

ELI Beamlines je uživatelským vědeckým centrem.

Co to znamená?
Vědci z univerzit či jiných výzkumných center mohou bezplatně využívat naše 4 ultraintenzivní laserové systémy pro své experimenty.

Jak to funguje?
ELI Beamlines pravidelně vypisuje vědecké výzvy s popisem jednotlivých zařízení a jejich využití k vědeckým experimentům. Vědecké týmy z celého světa zašlou návrhy svých experimentů, tyto návrhy vyhodnotí panel složených z vědeckých kapacit a vybraných vědeckým týmům přidělí experimentální čas pro jejich experiment na daném laserovém systému. Po ukončení experimentu si data vědecký tým odváží a po jejich vyhodnocení je publikuje v impaktovaných vědeckých časopisech.

Kdo jsou uživatelé?
Uživateli v ELI nazýváme vědecké pracovníky a pracovnice z univerzit či jiných vědeckých institucí z celého světa. Případně zaměstnance komerčních firem realizující výzkumný experiment na ELI experimentálních zařízeních.

Platí se za realizaci experimentu?
Vědecké týmu z akademické a vědecké sféry mají realizaci experimentů zdarma. Komerčním subjektům je realizaci experimentu zpoplatněna.

Související stránky