10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Výzkum

Hlavním cílem ELI Beamlines je provozování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm jsou od roku 2018 realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou při intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI dodává ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund a bude produkovat výkon až 10 PW (10 000 000 000 000 000W). Přinese tak nové poznatky potenciálně využitelné např. v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů nebo rentgenové optice.

Související stránky