60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Biologické a materiálové aplikace

Za použití laserů lze produkovat záření o kratších vlnových délkách – od ultrafialového až po rentgenové. Toto záření bude v centru ELI Beamlines použito pro aplikace v molekulární vědě, medicíně a při studiu nových materiálů. Bude se například studovat molekulární dynamika a interakce hmoty s měkkým i tvrdým rentgenovým zářením. Za pomoci rentgenové difrakce se budou studovat krystalické molekulární struktury na atomární úrovni a s ultrakrátkým časovým rozlišením. Koherentní difrakční zobrazovaní nám umožní jediným pulzem zachytit strukturu molekul či buněk organismu s mnohem lepším rozlišením než umožňují mikroskopy. Mezi další nástroje patří rentgenová spektroskopie, pokročilé optické spektroskopie a pulzní radiolýza.

[Více informací je k dispozici jen v anglickém jazyce.]

The research group for applications in molecular, biomedical, and materials (MBM) sciences works to develop experimental capabilities using the secondary sources that are driven by the uniquely powerful ELI-Beamlines lasers. The MBM group mainly develops beam lines and end stations for time-resolved photon science applications in the THz-to-hard X-ray range. This group also aims to combine different laser-driven sources (of photons and particles) for unique applications in research and development.
The MBM group is currently in an active phase of growth and procurement. This phase is expected to continue throughout 2016 and 2017, and during this time the group will also welcome national and international collaborators for user-based commissioning experiments. In ELI-Beamlines’ operational phase of (2018 and on), the MBM group will mainly support user operations but will also develop its own research interests.
In particular, we are developing the following capabilities for time-resolved experiments covering the femtosecond-to-millisecond time scales:

  • A multi-purpose end station for atomic, molecular, and optical (AMO) sciences and coherent diffractive imaging (CDI)
  • A soft X-ray materials science station based on a time-resolved IR-to-VUV magneto-optical ellipsometer
  • A modular station for hard X-ray sciences covering applications in diffraction, spectroscopy and imaging
  • Advanced optical spectroscopy capabilities in the THz-to-UV range, including a setup for stimulated Raman scattering and a wide array of pump beams coupled with all experimental stations for pump probe experiments.

Jakob Andreasson: Team leader

Miroslav Kloz: Optical spectroscopy and pump beams

Mateusz Rebarz: Optical spectroscopy and pump beams

Eva Klimesova: AMO science

Olena Kulyk: AMO science

Shirly J. Espinoza: Soft X-ray material science

Christopher D. Brooks: Soft X-ray material science

Borislav Angelov: X-ray scattering and diffraction

Martin Precek: Pulse radiolysis

Vitaly Polivinkin: X-ray scattering and diffraction

 

Alumni

Petr Bruza (Dartmouth College, US)

Stefan Michalik (Diamond light source, UK)

 

Openings:

Senior and junior researcher (postdoc) positions