10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Infrastruktura

ELI Beamlines má mezi vysokovýkonnými laserovými infrastrukturami unikátní pozici.
Jedná se totiž o první zařízení takových rozměrů schopné produkovat různorodé a zároveň vysoce kvalitní zdroje pro velké množství uživatelů.

Víceúčelové centrum

ELI Beamlines překonává multifunkčnost všech současných i navrhovaných laserových zařízení. Je koncipováno tak, aby sloužilo nejen vědcům specializujícím se na laserové vědy, ale také výzkumníkům z jiných oborů. V Dolních Břežanech se tak budeme věnovat i materiálovým vědám a strojírenství, medicíně, biologii, chemii, astrofyzice a dalším oborům. S ohledem na pestrost výzkumných aktivit očekáváme ve střednědobém a dlouhodobém horizontu významný přínos pro společnost.

Průlomové objevy

V oblasti urychlování částic či zobrazení vysokého rozlišení přinese ELI Beamlines dosud nevídané možnosti. Ty otevřou cestu k průlomovým objevům v oblasti nanotechnologií, ve vývoji nových léků nebo léčbě rakovinných nádorů (v rámci protonové terapie). Průmyslovou sféru ELI Beamlines obohatí o aplikace v aeronautice a automobilovém průmyslu. Zájem o spolupráci už projevila řada českých i zahraničních podniků.

Laser pro všechny

Laserové centrum ELI Beamlines je zpřístupněno uživatelským experimentům od roku 2018. Důsledně je aplikována politika otevřenosti všem vědcům bez ohledu na národnost či profesní působiště. Experimentální čas pro užívání unikátního zařízení je přidělován na základě transparentní soutěže, v souladu s doporučeními Evropské unie a Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Stejné zásady přístupu platí u všech třech zařízení Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ELI-ERIC). Tento otevřený přístup přinese prospěch nejen samotným vědeckým pracovníkům, ale také studentům. Výrobci nových technologií a průmysloví partneři budou zase moci těžit z naší politiky komerční spolupráce.