The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

LaserZdroj

Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků

Předmětem projektu Vývoj a aplikace vysoce intenzivních laserových zdrojů rentgenových impulsů a protonových svazků (zkráceně LaserZdroj) bylo vytvoření špičkového týmu zaměřeného na nejnovější současné trendy v oboru generace ultrakrátkých impulsů rentgenového záření a kompaktních zdrojů protonových svazků, a to pro účely základního výzkumu a pro pokročilé aplikace např. v materiálovém výzkumu, biomolekulárním výzkumu a v medicíně.

Týmy vedené prestižními zahraničními vědci z Velké Británie (Queen’s University) a Francie (LOA-ENSTA) realizovaly vlastní VaV aktivity a poskytly tuzemskou platformu pro vzdělávání mladých výzkumných pracovníků se zaměřením na fyzikální inženýrství a mezioborové aplikace. Projekt zahrnoval spolupráci s mimopražskými VŠ a výzkumnými ústavy a systematický program přednášek, workshopů, odborných exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na cílové skupiny.

Realizované aktivity přispěly k vytvoření odborného zázemí mezinárodního laserového centra ELI.

Garant projektu: RNDr. Josef Krása, CSc.

Termín realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2015

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0279