The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Postdok

Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd

Předmětem projektu Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (zkráceně Postdok) bylo posílení stávajících kapacit výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd a vytvoření pracovních pozic pro postdoktorandy a jejich integrace v rámci těchto týmů. Celkem 11 postdoktorandů, kteří byli vybráni regulérním výběrovým řízením plnilo vědecko-výzkumné úkoly výzkumných týmů synergických projektů ELI a HiLASE.

Hlavním cílem projektu byl přenos znalostí a know-how od postdoktorandů k cílovým skupinám prostřednictvím komplexního programu vzdělávacích aktivit, který probíhal na univerzitách a VaV institucích zapojených do Konsorcia ELI- CZ.

Termín realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0057