The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Talentová akademie 2019

Hledáme: 12 studentů, kteří mají odvahu použít laser k dalším objevům
Odhalíme: náš výzkum s nejsilnějšími lasery světa
Nabízíme: zážitek na celý život a pro ty nejtalentovanější i nabídku další spolupráce
Jsme: laserová centra ELI Beamlines a HiLASE

Talentová akademie 2019 je již minulostí. Děkujeme všem studentům, kteří se zapojili, ať už do soutěže, tak finalistům, kteří s námi strávili 3 zářijové dny plné vědy. Pokud jste se nestihli přihlásit do letošní soutěže, neváhejte to zkusit v dalším ročníku.

Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech již potřetí otevírají středoškolským studentům možnost zapojit se do programu Talentové akademie a vyzkoušet si práci vědeckých pracovníků v profesionálních laboratořích. Tímto unikátním způsobem pomáhají tato dvě špičková vědecká pracoviště Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vychovávat další generaci vědců. Nejlepším účastníkům Talentové akademie laserová centra nabízejí navazující spolupráci ve formě stáží, během kterých se studenti začleňují do reálných vědeckých projektů po boku předních laserových fyziků.

V letošním ročníku Talentové akademie se studenti budou věnovat detekci různých prostorových forem molekul. Symetrie a antisymetrie tvoří z pohledu moderní vědy základní řád přírody. Ze symetrie plynou všechny zákony zachování, jako je například zákon zachování energie, nebo hybnosti. Celá současná klasifikace elementárních částic, tzv. standardní model, je založena na symetrii a vědci staví stále větší a větší urychlovače částic, aby dokázali, že tyto bazální kameny hmoty tvoří symetrický set. Symetrie mají vliv i na vlastnosti molekul. Mohou rozhodovat, jestli daná molekula bude v našem těle působit jako lék, nebo v extrémním případě bude mít efekt zcela opačný. Záměna molekuly za její druhou symetrickou prostorovou verzi může mít totiž pro náš organismus fatální následky. A právě na to se letos zaměří Talentová akademie. Účastníci budou zkoumat tzv. chirální molekuly.

Jednou ze známých chirálních molekul je vitamín C. Jeho molekula je složena ze 6 atomů uhlíku, 8 atomů vodíku a 6 atomů kyslíku, které jsou spojeny sadou jednoduchých a dvojných vazeb. Pokud bychom vyrobili úplně stejnou molekulu, jež by se od vitamínu C lišila jen tím, že by byla zrcadlově převrácená, zjistili bychom, že takováto molekula nebude mít na naši imunitu žádný vliv, na rozdíl od neoddiskutovatelného vlivu vitamínu C. Tyto molekuly jsou přitom složené ze stejných atomů, pospojovaných stejnými vazbami, jen jsou zrcadlově otočené.

Jak ale tyto verze stejné molekuly od sebe rozlišit? Spektroskopicky to nejde, jsou to z pohledu chemického dvě stejné molekuly. Jednou z možností je využít laserového polarizovaného světla, protože právě rozličné prostorové konfigurace molekul jinak stáčejí rovinu polarizovaného světla. To bude výzva pro letošní Talentovou akademii! V našich laserových laboratořích využijeme jeden z nejpodstatnější vynálezů lidstva posledního století, laser, abychom spojili poznatky několika vědních oborů: fyziky, chemie, biologie… A budeme rozlišovat antisymetrické prostorové varianty molekul pomocí laserového světla!

Do finálové dvanáctky se však dostanou jen uchazeči, kteří úspěšně projdou rozřazovacím kolem. Na odkazu bit.ly/TalentovaAkademie2019 nalezneš online přihlášku a hlavně dotazník s otázkami a úkoly z oblasti optiky a polarizace světla. Projdi si otázky, přelouskej přiložený vědecký článek, dohledej nezbytné informace, zamysli se a zkus odpovědět na co největší množství otázek. No a v neposlední řadě nezapomeň odeslat vyplněnou přihlášku i s dotazníkem – uzávěrku přihlášek mimořádně prodlužujeme z 30. 6. 2019 na 14. 7. 2019!

Pokud během programu usoudíme, že by ses v budoucnu mohl/a stát plnohodnotným členem vědeckého týmu, ať už díky tvému zápalu, znalostem, nebo schopnosti nacházet inovativní řešení, nabídneme ti dlouhodobou spolupráci s našimi výzkumníky. V tomto programu není co ztratit, lze jen získat. Tak pojď do toho s námi a přihlaš se do Talentové akademie!

 

Co čeká na dvanáctku finalistů:

  • Zblízka se seznámíš s prací vědeckých týmů a chodem laserových center.
  • Vyzkoušíš si práci v čisté laserové laboratoři, která je běžně přístupná pouze vybraným zaměstnancům Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
  • Na tři dny se staneš nepostradatelnou součástí výzkumného týmu a prakticky si rozšíříš znalosti v oblasti laserových technologií.
  • Tvým mentorem bude vědecký pracovník laserového centra, pod jehož vedením budeš v týmu pracovat na společném projektu.
  • Čeká tě návrh řešení, realizace experimentu, vyhodnocení dat i prezentace výsledků.
  • Pokud se osvědčíš, nabídneme ti další spolupráci s našimi vědci a možnost osobního rozvoje.
  • Hlavním jazykem Talentové akademie je čeština, konverzace s některými lektory může probíhat i v angličtině.

Základní informace:

Profil uchazeče: student čtyřletého gymnázia, vyšších stupňů osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) či odborné SŠ se zájmem o přírodovědné předměty, zejména pak fyziku.

Vyplnění on-line přihlášky a dotazníku mimořádně prodlužujeme z 30. 6. 2019 na 14. 7. 2019: bit.ly/TalentovaAkademie2019

Finalisté budou vybráni odbornou porotou do konce července 2019. Všichni účastníci soutěže budou o výsledku informováni prostřednictvím e-mailu.

Nezávislá porota se skládá z vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Z přihlášených studentů vybere 12 finalistů.

Datum finále: 13. – 15. září 2019, Dolní Břežany.

Organizátoři: Fyzikální ústav AV ČR – laserová centra ELI Beamlines a HiLASE

Každý vybraný finalista uhradí do 31. 8. 2019 motivační poplatek 500 Kč. Pokyny k platbě zašleme finalistům e-mailem. Částka bude finalistovi vrácena v případě absolvování finále.

 

Tiskové zprávy k 3. ročníku Talentové akademie:

Středoškoláci budou v laserových laboratořích analyzovat molekuly

Laserová centra hledají své budoucí kolegy již na středních školách