10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

RadLAB

Radiační labroatoř (RadLab) je specializovaná laboratoř pro účely radiační ochrany. RadLab je využíván především pro kalibrace vyžadující využití radioaktivních zdrojů. Kromě toho slouží jako laboratoř technické podpory pro účely radiační ochrany.