The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Průmysl

Nejen základní výzkum, ale i průmyslové využití technologií a přístrojového vybavení ELI Beamlines jsou v reálném životě nedílnou součástí naší strategie přínosu laserového výzkumu. Centrum umožní aplikované použití nově vyvíjených špičkových technologií v oblastech jako onkologická léčba, lékařské a biomedicínské zobrazování, elektronika nebo stárnutí materiálů v jaderných reaktorech a vývoj nových metod pro zpracování jaderného odpadu.

Přenos znalostí a technologií v ELI Beamlines je koordinován Centrem pro inovace a přenos technologií (CITT) . CITT pomáhá při procesu zpracování výsledků základní vědy pro potřeby aplikací tím, že poskytuje technologické licence a příslušné konzultace, pomáhá při spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou a zakládá společné podniky v oblasti technologií. Od roku 2018 CITT pomáhá při alokaci času na laserových zařízeních pro potřeby průmyslových společností při zkouškách a vývoji jejich vlastních technologií. Díky silné orientaci na lidi, technologie, přístrojové vybavení, laboratoře, spolupráci s ostatními výzkumnými centry, legální postupy a ochranu patentových práv se z ELI Beamlines stane špičkovým partnerem pro průmysl.

Přístrojové vybavení a software

Výzkumní pracovníci a inženýři v ELI Beamlines vyvíjejí nové přístroje a software pro použití ve vysoce výkonných laserových zařízeních. Ty mohou být použity v jiných výzkumných institucích i v průmyslových firmách.

Příklady:

 • Vysoce přesné motorizované optomechanické systémy použitelné ve vakuu (polohovací zařízení se zrcadlem a mřížkou na pružných spojích).
 • Zařízení pro měření a synchronizaci zpoždění mezi laserovými pulzy v řádu femtosekund (zařízení pro měření vzájemného zpoždění mezi dvěma ultrakrátkými světelnými pulzy).
 • Diagnostický modul v temném poli (diagnostika poškození optických součástek v reálném čase).
 • Testovací vakuová stanice LIDT (měření prahu poškození optických povrchů s použitím fs a ps pulzů ve vakuu).
 • Makro objektiv použitelný ve vakuu (přestavba standardního objektivu na objektiv vhodný do vakua).

Nové technologie pro průmyslové využití

Zde jsou klíčové oblasti aplikací, které bude ELI Beamlines nabízet k průmyslovému využití. Tyto oblasti odrážejí obrovský vývojový potenciál se značnými dopady na průmysl, zdraví a sociálně-ekonomické vztahy.

Příklady:

 • Zařízení pro mamografii a obecné zobrazování rentgenovým zářením.
 • Zařízení pro zobrazování metodou pozitronové tomografie (PET).
 • Měřicí technologie pro porozumění působení léčiv v těle a řízení tohoto působení.
 • Zařízení na léčení rakoviny.
 • Elektronický a výpočetní průmysl – zvyšování odolnosti v extrémních podmínkách.
 • Materiálové vědy a využití „měkkého“ rentgenového záření.

Patenty

ELI Beamlines chrání výsledky svého výzkumu a odpovídající know-how. Firmy a další instituce mohou získat licence a kapitalizovat výsledky výzkumu. ELI Beamlines podporuje celosvětové šíření svého know-how.
Vaším partnerem pro licenční jednání je CITT, kontaktujte nás na www.citt.cz/en/contact-us.