10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Talentová akademie

Talentová akademie je soutěž pro talentované středoškoláky, jejíž finalisté si na 3 dny vyzkouší reálnou práci vědců v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR.
Studenti získají zkušenosti s prací v laboratořích i s odbornými počítačovými programy.

Vše o akci: www.talentovka.cz