60 years of laser 60 years of laser 60 years of laser

Talentová akademie

Talentová akademie je soutěž pro talentované středoškoláky, jejíž finalisté si na 3 dny vyzkouší reálnou práci skutečných vědců v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR.
Cílem akce se seznámit středoškolské studenty s obsahem práce dnešních vědců. Studenti tak získají zkušeností s prací v laboratořích, experimentálních halách a s odbornými počítačovými programy.