The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Virtuální prohlídka

Vítejte v ELI Beamlines. Díky 360° prohlídkám zde můžete nahlédnout do laboratoří laserové budovy centra.

Pro zobrazení konkrétní haly klikněte na symbol lupy.

Eli Beams

Vydat se můžete do laserové haly k laseru L1 – Allegra. Tento systém o výkonu 5 TW, který byl kompletně vyvinutý v ČR týmem ELI Beamlines, dokáže vystřelit až 1000 laserových pulzů za sekundu. Ty následně posílá do experimentální haly E1, kde se využívají pro buzení zdrojů rentgenového záření sloužících ke studiu velice rychlých chemických reakcí a fyzikálních procesů, ke zkoumání vlastností a struktury pevných látek nebo pro vývoj nových materiálů. Navštívit můžete také experimentální halu E3, v níž je umístěna platforma pro fyziku plazmatu. Je multifunkční experimentální infrastrukturou určenou k provádění výzkumu interakce laseru s hmotou. Výzkum je zaměřen zejména na oblasti, jakými jsou fyzika vysokoenergetických hustot, teplá hustá hmota, plazmová optika, laboratorní astrofyzika nebo interakce s ultravysokou intenzitou. A vydat se můžete i do experimentální haly E4, která je věnována uživatelským experimentům využívajícím zařízení pro mezioborové aplikace laserového urychlování iontů (ELIMAIA).