The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Biochemické a chemické laboratoře

Běžný provoz pro Uživatele centra je podporován dvěma malými laboratorními místnostmi orientovanými na práci s „mokrými“ vzorky: Biochemickou laboratoří (BioChemLab, LB.1.05) a Chemickou laboratoří (ChemLab, LB.1.12). Laboratoře umožnují základní přípravu vzorků, manipulaci s nimi a také jejich charakterizaci pro výzkumné aplikace molekulárního a biologického směru na ELI Beamlines.

Tyto dvě laboratoře jsou opatřeny následujícím vybavením:

 • Komory s řízeným prostředím:
  • chemická digestoř (šířka: 150 cm)
  • skladovací skříně pro nebezpečné chemické látky (žíraviny, hořlaviny, jedy)
  • biologická bezpečnostní box (šířka: 120 cm)
  • rukavicový box (akryl, š: 85 cm) s přenosovou komorou (30 cm)
  • kombinovaná chladnička s mrazničkou (+4°C/-18°C), hlubokomrazící box (-85°C)
  • vodní lázeň s ohřevem (28 litrů, teplota: od okolního až po 99 °C)
  • ultrazvuková lázeň (vyhřívaná, kapacita 3 litry)
  • sušárna s nucenou konvekcí (do +250°C)
 • Nástroje a spotřební materiál:
  • malá jednotka pro čištěnou deionizovanou vodu (typ I, 18,2 MΩ.cm)
  • magnetické míchačky s ohřevem (do 550 °C), třepačky a vortexér
  • mechanické pipety
  • odstředivky (malé: 15000 ot/min,velké: 4200 ot/min)
  • běžný skleněný a plastový spotřební materiál
  • základní zásoba chemikálií (kyseliny, zásady, pufrové soli, organická rozpouštědla)
 • Přístroje:
  • analytická váha (+/- 0,01 mg), přesné váhy (+/- 10 mg)
  • spektrofotometr UV-VIS-NIR (190-1100 nm) pro kapalinové kyvety
  • kompaktní vláknový spektrofluorimetr s LED excitačními zdroji
  • optický stereomikroskop (8x – 80x zvětšení) s digitální kamerou
  • multimetr pH/ORP/mV a konduktometr

Vzhledem k tomu, že práce v bio/chemických laboratořích s sebou přináší potenciální kontakt s různými bezpečnostními riziky, je nutné pro získání nezávislého vstupu a práce v laboratořích absolvovat na místě přibližně 1,5-hodinové školení.