The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Harmonogram

 • 2019 ELIMAIA v experimentální hale zahájila zkušební provoz
 • 2018 Začátek zkušebního provozu

  Experimentální hala 1 (Materiálový a biomolekulární aplikace) využívající laser L1

 • 2016-2017 Fáze II

  Laserové & experimentální instalace

  Dokončení stavebních prací

 • 2011 duben Evropská komise schválila financování projektu ELI Beamlines
 • 2011 srpen Rozpočet projektu (278 mil. Euro) podepsán ministerem školství, mládeže a tělovýchovy
 • 2011 prosinec Technical Design Report dokončen
 • 2012 červenec finalizace stavební dokumentace
 • 2012 září zahájení výkopových prací
 • 2013 Květen Stavba budovy zahájena
 • 2015 Prosinec Fáze I dokončena