The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Beamtime

Vážení uživatelé,
níže uvádíme seznam vědeckých výzev k předkládání návrhů experimentů do laserového centra ELI Beamlines, v Česke republice.

ELI Beamlines je výzkumné laserové zařízení otevřené vědcům a vědeckým týmům z celého světa.
Experimentální čas je poskytován zdarma, ale návrhy experimentů musí projít procesem odborného posouzení. Návrhy se předkládají prostřednictvím uživatelského portálu ELI v rámci konkrétních vyhlášených výzev. Důležitou podmínkou pro přístup k ELI experimentálním zařízením je, aby autoři experimentů usilovali o publikování svých výsledků v impaktovaných časopisech po celém světě.

Výzvy jsou zveřejňovány pouze v anglickém jazyce.

2020

CALL FOR PROPOSALS

Additional files:

Here you can find information about available lasers and their parameters and the available laser driven secondary light sources and their parameters. You can also find the data policies in place for this call and instructions related to bringing user equipment to ELI Beamlines. Finally you find information about the available Bio and Chemical Laboratory support.

HHG

Lasers

Data policies

Instructions for bringing user equipment

Application procedure and admittance

Information about the Bio and Chemical Laboratory support